NIL op zoek naar sprekers voor Lassymposium

0

Voor de achtste keer organiseert het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) samen met de Belgische collega’s van het BIL op 6 en 7 november een groot Nederlandstalig Lassymposium. Wie belangstelling heeft hier een presentatie te verzorgen, kan zijn voorstel hiertoe tot 1 juni indienen bij het NIL.

Het symposium vormt een onderdeel van de NIL Verbindingsweek. Deze wordt op 6, 7 en 8 november gehouden in Evenementenhal Gorinchem, tegelijk met de vakbeurzen METAVAK en Gebruikte Machinevak.

Tijdens dit symposium zal in een aantal parallelle sessies verdeeld over twee dagen de actuele stand van zaken rond de verbindingstechniek worden weergegeven, waarbij accenten zullen liggen op de volgende terreinen:

– Ontwikkeling en toepassing van moderne lastechnieken

– Procesbeheersing bij MIG/MAG-lassen

– Robotiseren en mechaniseren

– Onderhoud en reparatie

– Laser en hybride lasprocessen

– Kostenbeheersing bij het lassen

– Lastechniek in de staalconstructiebranche (EN 1090)

– Certificering volgens NEN-EN-ISO 3834

– Kwaliteit bij verbinden, normen in de lastechniek

– Ontwikkelingen in het niet-destructief onderzoek

– Solderen, procesbeheersing en regelgeving

– Software voor de lastechniek

– Slijtvaste en corrosievaste lagen

– Certificering en opleidingen

– Lasbaarheid van moderne materialen

– Raillassen

– Thermisch spuiten

Wie een presentatie wil voorstellen, dient een samenvatting van maximaal 200 woorden te sturen naar één van beide organiserende instituten. Presentaties in de Engelse taal zijn welkom, de voorkeur gaat echter uit naar voordrachten in het Nederlands. In principe kan men rekenen op een spreektijd van circa 20 minuten, gevolgd door een discussie van maximaal 10 minuten.

De selectie van de te presenteren papers wordt verricht door een commissie samengesteld uit Nederland en België, onder voorzitterschap van de directeuren van het NIL en het BIL.