NIL zoekt bijdragen voor lassymposium 2011

0

Het Belgisch en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (BIL en NIL) zijn op zoek naar interessante bijdragen voor hun jaarlijkse Lassymposium. Het Nederlandstalige Lassymposium 2011 wordt gehouden op 19 en 20 oktober, tijdens de Welding Week in Antwerp Expo.

Tijdens dit symposium zal in een aantal sessies de actuele stand van zaken rond de verbindingstechniek worden weergegeven, waarbij accenten zullen liggen op de volgende terreinen:

Ontwikkeling en toepassing moderne lastechnieken; Procesbeheersing bij MIG/MAG lassen;

Robotiseren en mechaniseren; Onderhoud en reparatie; Veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het lassen; Laser en hybridelasprocessen; Kostenbeheersing bij het lassen; Lastechniek in de staalconstructiebranche (EN 1090); Kwaliteit bij verbinden, normen in de lastechniek; Ontwikkeling in het niet destructief onderzoek; Solderen, procesbeheersing en regelgeving; Software voor de lastechniek; Slijtvaste en corrosievaste lagen; Certificering en opleidingen; Lasbaarheid van moderne materialen.

Het is de bedoeling dat er in parallelle sessies een zo breed mogelijk overzicht wordt geboden

van de actuele stand van zaken in de las- en verwante technieken.

Bedrijven, organisaties en personen die denken een zinnige presentatie te kunnen verzorgen, kunnen dit bij het NIL of BIL melden. In principe kunnen zij rekenen met een spreektijd van circa 20 minuten, gevolgd door een discussie van maximaal 10 minuten.

Wie een presentatie wil voorstellen, dient vóór 20 april een samenvatting van maximaal 200 woorden met de titel en de naam (met de juiste titulatuur) van degene die de presentatie zal houden, te sturen naar één van beide organiserende instituten.

De selectie van de te presenteren papers wordt verricht door een commissie samengesteld uit Belgische en Nederlandse leden, onder voorzitterschap van BIL-directeur W. Vermeirsch en zijn NIL-collega Henk Zandvliet.

Het lassymposium zal worden bezocht door lasingenieurs (IWE/EWE), lastechnici (IWT/EWT), lasspecialisten (IWS/EWS) en meesterlassers (IWP/EWP), lascoördinatoren, en allround lassers, ontwerpers en constructeurs, productontwikkelaars, bedrijfsleiders van productiebedrijven in de metaalsector, marketing en sales medewerkers, kwaliteits- en veiligheidsmedewerkers en managers.

Website Welding Week 2011