Noviostaal: koers dollar zal staalprijzen sterk bepalen

0

De optimistische stemming bij de staalfabrieken begin april is behoorlijk beïnvloed door de fluctuaties in de koersverhouding tussen de Amerikaanse dollar en de euro. Onzekerheid is in de markt geslopen en daardoor is de inkoopdrang bij de verbruikers afgenomen mede als gevolg van een dalende trend in de prijzen op de spotmarkt.

Dit schrijft de Nijmeegse staalhandel Noviostaal in zijn nieuwsbrief. Sinds de fabrieken hun prijzen voor het tweede kwartaal bekend maakten en ook op die basis orders noteerden zijn de prijzen op de spotmarkt gedaald onder de invloed van de koers van de dollar en toegenomen importhoeveelheden die in dollars gekocht zijn, aldus Noviostaal. “Voeg daarbij dat ook de vraag naar staal in april duidelijk achtergebleven is bij de toch alom verwachte opleving, dan hebben we alle belangrijkste oorzaken voor een stagnatie in de prijsontwikkeling wel genoemd.”

Deskundigen zijn dan ook verdeeld over de ontwikkeling op de korte termijn en voor het derde kwartaal. Veel fabrieken houden hun kaken nog stijf op elkaar over de prijzen voor het komende kwartaal. Slechts een enkeling heeft een indicatie afgegeven van een verhoging tot 20 euro per ton voor warmgewalste coils. De vraag echter blijft: een verhoging op basis waarvan? De prijzen op de grondstoffenmarkt blijken namelijk ook aan erosie onderhevig. Schrootprijzen in Amerika zijn met zo’n 5 procent gedaald sinds medio april en ook in China lijken de prijzen voor schroot en ertsen de komende weken te gaan dalen wat dan weer voor Europa een druk op het prijsniveau zou kunnen gaan betekenen. Zijn de onlangs bekendgemaakte groeicijfers van de economie in Europa positief te noemen, in Amerika is de vraag naar staal zo afgenomen dat de fabrieken gestart zijn met het exporteren van staal (wat vanwege de dollarkoers erg lastig is trouwens). Tegelijkertijd is in China maar ook in andere delen van Zuidoost-Azië juist een stagnatie in de groei merkbaar, dat geleid heeft tot veel minder aankopen van staal en andere grondstoffen. De dreiging hiervan voor Amerika en Europa is dat men in China gedwongen wordt meer materiaal naar deze continenten te gaan exporteren.

Noviostaal meent dat de koers van de Amerikaanse dollar daardoor een veel bepalende rol gaat spelen in de ontwikkeling van het prijsniveau in de EU in de komende kwartalen. Het derde kwartaal is meestal een zwak kwartaal als gevolg van de zomervakanties, die over Europa verspreid tot wel 8 weken kunnen duren. Die periode wordt dan ook traditioneel gekenmerkt door een afnemende vraag naar staal en de fabrieken spelen daar meestal op in door capaciteiten te beperken of geheel te sluiten gedurende een 3- tot 4-tal weken. Die capaciteitsreducties zijn echter ook een wapen in de strijd om het prijsniveau overeind te houden en een basis te leggen voor de prijzen in het vierde kwartaal. De eerder genoemde deskundigen zijn verdeeld over hun mening of de vraag naar staal in dit tweede kwartaal zich nog zal gaan verbeteren. Sommigen stellen dat het voorraadniveau bij de handel, servicecenters en grote verbruikers laag is en dat men daardoor gedwongen zal worden nog deze maand nieuwe hoeveelheden aan te kopen. Ander hebben de visie dat de prijzen onder druk blijven staan gebaseerd op de toch tegenvallende vraag naar staal en de onzekere ontwikkeling van de koers van de dollar, waardoor kopers van de markt wegblijven en de fabrieken mogelijk opdrachten tekort gaan komen. Zo blijft de staalmarkt erg ongewis vergelijkbaar met de onzekerheid hoe de dollar zich in de komende maanden ontwikkelen zal.