Online metaalgids voor plaatbewerkers

0

Op de website www.demetaalgids.nl kunnen toeleveranciers in de plaatbewerking online informatie vergaren over materialen, hun toepasbaarheid en verwerkbaarheid. Deze nieuwe digitale kennisbron is opgezet door de Federatie Metaalplaat (FDP) in samenwerking met Staalfederatie Nederland.

Demetaalgids.nl levert kennis die voor toeleveranciers belangrijk kan zijn bij het kiezen van de juiste materialen en bij helpdesksituaties; wat is belangrijke informatie ten aanzien van materialen en productietechnieken? De site bevat allereerst praktische informatie over de materialen zelf: aluminium en de verschillende RVS- en staalsoorten, waaronder hoge sterkte stalen. Wat zijn hun belangrijkste eigenschappen en wat zijn hun voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Ook de verschillende technieken om metalen te bewerken worden behandeld. Deze technieken zijn onderverdeeld in de hoofdrubrieken omvormen, scheiden en verbinden (verschillende lasmethoden).

Verder komt op demetaalgids.nl ook de DSX-standaard (Digital Sheet metal eXchange) aan bod. Dit is een standaard om de overdracht van productgegevens (producttechnische en logistieke informatie) tussen de ontwerpers en de makers van producten te versnellen en verbeteren.

Voor wie niet genoeg heeft aan de informatie op de website, is er ook een vraagfunctie ingebouwd. Met een simpele muisklik komt een vragenformulier te voorschijn dat ingevuld en vervolgens gemaild kan worden. Tot slot bevat demetaalgids.nl ook een bedrijvengids met de contactgegevens van bedrijven die lid zijn van de FDP en/of de Staalfederatie.

De metaalgids is feitelijk een uitbreiding van www.plaatbewerker.nl. Dit is een online kennisbank over plaatbewerkingstechnieken, die vooral bestemd is voor het (mbo-)onderwijs. De in deze kennisbank opgeslagen gegevens zijn aangevuld met informatie die interessant is voor toeleveranciers. De komende tijd zal de metaalgids verder worden uitgebreid.

Website Federatie Metaalplaat

Website Staalfederatie Nederland