Ook grootmetaal (Metalektro) heeft nieuwe CAO

0

Twee weken na de kleinmetaal, heeft nu ook de grootmetaal een nieuwe CAO. Ondernemersorganisatie FME heeft met de vakbonden een principe-akkoord afgesloten met een looptijd van 26 maanden. De loonstijging is 4,75%, waarvan 4,25% structureel.

Naast de 4,25 procent structurele loonsverhoging zullen de werkgevers de premie voor de overgangsregeling voor het vroegpensioen voor hun rekening nemen. Dat levert de werknemers nog een netto verhoging op van gemiddeld 0,5 procent.

Het loon stijgt per 1 juli 2011 met 1,15%, op 1 januari 2012 met 1%, op 1 juli dat jaar met 1,1% en op 1 januari 2013 met 1%. De werkgevers gaan de hele premie voor de overgangsregeling voor het vroegpensioen betalen per 1 januari 2012. Dit betekent dat de jongere mensen die geen gebruik van deze regeling kunnen maken, daar voortaan ook niet meer aan meebetalen.

 De jeugdschalen boven de 22 jaar vervallen, jongeren krijgen dan de normale beloning die gelden voor vaklieden. De sector wil graag een forse instroom van jongeren en Wajongers.

 Werkgevers en werknemers hebben voor een lange looptijd van 26 maanden gekozen voor de nieuwe CAO Metalektro (van 1 mei 2011 tot 1 juli 2013) om bedrijven zoveel mogelijk zekerheid te geven.

Verder zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers en het creëren van meer mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

FME-voorzitter Jan Kamminga: “Dit is een evenwichtig akkoord, met verantwoorde loonontwikkeling en rekening houdend met alle leeftijdscategorieën.”

 Sector aantrekkelijker voor jongeren
Jos Brocken, bestuurder FNV Bondgenoten: “De ondersteunende actie van twintig DAF-werknemers vandaag heeft goed geholpen. Het resultaat is boven verwachting goed met een forse loonsverhoging voor iedereen. Bovendien is er een belangrijke stap gezet om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren, door ze eerder volwaardig te belonen met het verbeteren van de jeugdschalen. Dit helpt om de krapper wordende arbeidsmarkt en de vergrijzing van de grootmetaalsector tegen te gaan. Wat daarbij natuurlijk ook helpt is de forse loonsverhoging en het uitgebreide pakket van opleiding- en loopbaanmogelijkheden.”

Reacties bonden
Peter de Jong, bestuurder CNV Vakmensen: “Ik ben tevreden over de afspraken over duurzame inzetbaarheid. Met deze cao kunnen we met goed fatsoen terug in de bedrijven waar jong en oud in een opkrabbelende economie hard nodig zijn.”

Wim ter Welle, bestuurder De Unie: “Het akkoord straalt een terecht vertrouwen uit in de sector, de werknemers en de toekomstige werknemers in de sector.”

Gena Winkels-Erpelinck, bestuurder VHP2: “Wij zijn bijzonder blij met de introductie van de loopbaanchecks en de 400.000 euro daarvoor.”

Gecertificeerde en geregistreerde uitzendbureau’s
De werkgevers in de grootmetaalsector gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA (Stichting Naleving Arbeidsbureaus) uitzendbureaus. Bedrijven die zich daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor naleving. De partijen gaan een bijdrage leveren aan de opleiding van uitzendkrachten tot gekwalificeerde vaklieden en de re-integratie van arbeidsongeschikte uitzendkrachten.

Duurzame inzetbaarheid werknemers
Daarnaast zijn er verschillende afspraken gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren, door opleidingen en scholingsdagen, arbodienstverlening, diverse pilots waaronder triobanen, het sparen van vakantiedagen zonder verjaring, voorlichting over deeltijdpensioen en praktijkopleiders.

De vakbonden gaan het principeakkoord voorleggen aan de leden. Als de leden akkoord gaan, is het akkoord voor 140.000 werknemers definitief.

Lees hier meer over de nieuwe CAO kleinmetaal