Pensioenvoorstellen werkgevers verontrusten FNV Metaal

Op 21 januari starten de onderhandelingen tussen de vakbonden en de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) over één nieuwe pensioenregeling in de metaal. FNV Metaal noemt de voorstellen die de werkgevers hiervoor hebben gedaan ‘verontrustend’.

Al vroeg in het voorjaar van 2012 heeft FNV Metaal het traject IJzersterk Pensioen ingezet voor zowel de klein- als grootmetaal. Het doel daarin is het pensioen voor vaklieden in deze sectoren zoveel mogelijk te beschermen in deze turbulente tijden. Er werden bijeenkomsten georganiseerd in het land en in juni was er een grote bijeenkomst met ongeveer 150 kaderleden. Eén ding werd zonder meer duidelijk: werknemers in de metaal willen een stabiel en zeker pensioen.

Om dat te bereiken zal de pensioenregeling volgens FNV Metaal moeten worden vernieuwd. Niet alleen omdat nieuwe wetgeving dat vereist. Maar ook omdat een hogere levensverwachting en een lage rente de huidige pensioenregeling aantasten. Daarom moet er ruimte komen voor herstel”, aldus de onderhandelaars Jacqie van Stigt, Jan Berghuis en Jos Brocken. “Dat alles zal de nieuwe regeling niet beter maken. We zullen dan ook keuzes moeten maken. FNV Metaal kiest er duidelijk voor om het pensioen van vaklieden zoveel mogelijk te beschermen.”

Dit is wat FNV Metaal wil:
– Jongeren en zware beroepen hebben er belang bij dat er over het eerste deel van het loon zoveel mogelijk pensioen wordt opgebouwd. Door de franchise (het deel van het loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd) te verlagen en een schijvensysteem in te voeren, waarbij over de eerste schijf meer wordt opgebouwd dan over de hoogste schijf.
– De mogelijkheid houden om eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen te kunnen gaan
– Voor flexkrachten moet een pensioenbijdrage worden betaald
– De werkgevers moeten blijven meebetalen in goede en slechte tijden om de buffers te herstellen, de risico’s moeten niet alleen bij de werknemers liggen
– Om gezond het pensioen te halen moeten er concrete maatregelen komen om ouderen aan het werk te houden

Begin december publiceerde de FWT namens de werkgeversorganisaties een notitie over de contouren voor een nieuwe pensioenregeling voor de Metalektro en de Metaal en Techniek. Hierin worden volgens FNV Metaal voorstellen gedaan, die verontrustend zijn. Zoals:

– De opbouw verlagen tot 1,66% per jaar. Dat zou volgens FNV Metaal op de pensioendatum een ongeveer 20% lagere uitkering opleveren.
– Vroegpensioen en overgangsregelingen voor de oude VUT moeten worden ‘overwogen en herzien’. “Terwijl er nu al bijna niemand tot 65 jaar werkt, bedrijven zelf hun oudere werknemers richting vroegpensioen duwen en de werkgelegenheid van jongeren onder druk staat, willen werkgevers dat we pas met 67 met pensioen kunnen gaan”, aldus het FNV-commentaar.
– Geen pensioenopbouw meer voor het inkomen boven € 50.000
– Maximering van de werkgeverspremie

FNV Metaal maakt zich zorgen omdat het niet bij deze voorstellen alleen blijft. “Ook op andere punten willen werkgevers snijden. Als alle werkgeversvoorstellen zouden worden doorgevoerd wordt het pensioen een heel stuk goedkoper en slechter. Denk aan: pensioenopbouw voor nabestaanden en aan voortzetting van het pensioen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.”

Toch is er volgens FNV Metaal ook één uitgangspunt dat werkgevers en werknemers delen: men gaat aan één tafel praten over één pensioenregeling voor alle sectoren in de techniek en metaal. FNV Metaal vindt dat belangrijk: “Want er is een constante stroom van werknemers die wisselen tussen bedrijven in de klein- en grootmetaal. Het helpt als er dan geen belemmeringen zijn door verschillende pensioenregelingen. Ook is de uitvoering gebaat bij een uniforme regeling. Dat is goed voor een betere en goedkopere uitvoering.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Ook PMT pensioenen tussentijds omhoog

11-07 Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de maandelijkse pensioenuitkering. Voor deelnemers betekent…

Personeel en Opleiding

PME verhoogt pensioenen met 1,29%

22-06 De verhoging is volgens het pensioenfonds in de metaal en technologische industrie  een eerste…

Bedrijf en Economie

Verbetering financiële positie PME zet door

21-04 Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Onze dekkingsgraad is in het eerste kwartaal van 2022…

Personeel en Opleiding

Verbetering financiële positie PME zet door

27-01 De dekkings­graad steeg over het gehele jaar genomen met meer dan 10%: 2020 werd…

Bedrijf en Economie

Dekkingsgraden metaalpensioenfondsen verder gestegen

22-07 PMT (Pensioenfonds Metaal & Techniek) zag de dekkingsgraad stijgen van 98,8% naar 101,5%. Dit…

Personeel en Opleiding

Veel werkgevers betalen meer voor personeel in 2021

05-01 Veel werkgevers betalen dit jaar meer voor hun personeel in vergelijking met 2020. Dat…

Personeel en Opleiding

Eerste loonstrook 2021: tientjes extra voor alle werknemers

05-01 Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die voor de veertiende…

Personeel en Opleiding

Dekkingsgraad eindigt net onder de 100%; geen pensioenverlaging in 2020

23-01 Door de stijging van de rente daalden de verplichtingen van PMT in het vierde…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X