Plaatverwerkers met goed gevoel terug uit China

0

China zal zeker niet zo maar een-twee-drie de positie van de Nederlandse plaatverwerkende toeleveranciers overnemen. Dat is de conclusie van de vertegenwoordigers van 29 plaatverwerkende NEVAT-bedrijven, die van 7 tot en met 14 september een bezoek brachten aan China.

De 29 bedrijven waren vooral afgereisd naar China om te onderzoeken of er zich daar een volwassen markt voor toeleveranciers aan het ontwikkelen is. Hun reisdoel was de Shanghai-area. Tijdens de reis zijn in negen business-meetings met zowel bedrijven als overheidsfunctionarissen antwoorden naar voren gekomen op een aantal vragen over markt-ontwikkelingen.
De reis werd gestart met het gevoel dat er veel markt in Nederland weglekt naar de Chinese maakbedrijven. De NEVAT-leden wilden een antwoord proberen te vinden op vragen als:hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich ten opzichte van die in China, wat kun je van de overheid verwachten, hoe is het gesteld met de kosten van onder andere kwaliteit en personeel en hoe werkt de supply-chain?
Naast bezoeken aan vestigingen van Nederlandse bedrijven als NTS Group, Frencken, VLD ETG, Antriol (Gispen), was er ook een ontmoeting met onder andere het Nederlandse consulaat en de burgemeester van Taicang.
Al deze contacten en ook vele onderlinge discussies hebben er toe geleid dat de NEVAT leden met een zeer goed gevoel huiswaarts zijn gekeerd. Het is volgens hen namelijk zeker niet zo dat China een-twee-drie de positie van Nederlandse toeleveranciers kan innemen. Wel is het heel belangrijk voor de bedrijven in Nederland om de eigen strategische positie in de wereldwijde keten goed te monitoren. “Het besef is eens te meer dat ook de plaatwerk-keten echt ‘global’ is geworden”, aldus branchemanager Edwin Dekker. “Dit inzicht helpt de NEVAT-leden bij het leren en daar kunnen ze weer het voordeel meedoen bij het zakendoen.”