Pompstoringen voorspeld

0
351

Met het ‘Pump Health Monitoring’ systeem maakt Emerson Process Management het mogelijk om de levensduur van pompen te voorspellen en storingen tijdig te zien aankomen. Daardoor kunnen productiestilstand als gevolg van pompuitval, kostbare reparaties en mogelijke milieuschades worden voorkomen.

Binnen de industrie geldt de vuistregel dat falende componenten en systemen jaarlijks zo’n 5% productieverlies als gevolg van machinestilstand veroorzaken. “Dat is dan ook de reden dat veel productiebedrijven het logisch vinden om te investeren in dure online monitoringsystemen voor hun meest kritische productiemiddelen”, aldus Gertjan Edelijn, CSI-specialist bij Emerson Process Management in Rijswijk. “De ‘andere systemen’ worden meestal periodiek gecontroleerd, waarbij opvalt dat in de praktijk maar liefst tweederde van de proceskritische pompsystemen ‘blind opereert’. Juist deze pompen zijn een risicofactor voor storingen, lekkages, het ontstaan van brand et cetera en vormen zodoende een serieuze bedreiging voor de procesveiligheid en -voortgang. Dergelijke pompen aansluiten op het fail-safe ‘Pump Health Mononitoringsysteem’ is dan ook in meerdere opzichten een zinvolle oplossing. Dit mede omdat de ‘Smart Wireless’ technologie het implementeren van dit monitoringsysteem eenvoudig en betaalbaar maakt. Dit zowel bij nieuwe als bestaande pompsystemen. Kostbare engineering, graven van kabelgoten en het aanleggen van bekabeling kunnen immers achterwege blijven terwijl ‘Smart Wireless’ ook economische oplossingen biedt voor infrastructurele knelpunten.”
Het op verschillende niveaus inzetbare systeem van Emerson kan diverse parameters meten en bewaken. Zoals cavitatie, temperatuurveranderingen, trillingen, lekkages, niveau in de afdichtingspot en differentiële drukverschillen. Door deze gegevens te combineren, worden betrouwbare voorspellingen gedaan omtrent actuele pompconditie en (mogelijk) te verwachten problemen.
www.EmersonProcess.com/PumpHealth