Positieve ontwikkeling werkgelegenheid in metalektro

0

Ondanks de veelal negatieve geluiden in de media over de arbeidsmarkt, ontwikkelde de werkgelegenheid in de metalektro zich in positieve zin gedurende de eerste helft van 2012.

Dit is een van de uitkomsten van de Arbeidsmarktmonitor van A+O Metalektro; een onderzoek dat elk kwartaal gehouden wordt onder een representatief aantal bedrijven die bij de Stichting A+O Metalektro zijn aangesloten. Terwijl er begin 2012 nog iets meer bedrijven waren met krimp dan met groei in hun personeelsbestand, waren er in juli weer meer bedrijven die groei rapporteerden. Ook de verwachtingen voor de volgende 3 maanden (augustus tot en met oktober) waren in juli gematigd positief

Wervingsproblemen
Sinds 2002 is aan bedrijven gevraagd in welke mate zij problemen ervaren bij het aantrekken van technisch personeel. In de eerste helft van 2012 had één op de drie bedrijven veel of zelfs erg veel problemen bij het aantrekken van technisch personeel. Dit is het hoogste percentage sinds 2009. Als belangrijkste probleem bij het aantrekken van technisch personeel werd door de respondenten genoemd dat de sollicitanten niet over de juiste competenties beschikken (> 60%). De wervingsproblematiek verschilt bovendien per functie. Voor uitvoerende technische vacatures is het moeilijker geschikte medewerkers aan te trekken dan voor andere technische functies.

Zie hier de volledige uitgave ‘Arbeidsmarktmonitor Metalektro, oktober 2012’