Praktijkrichtlijn laserlassen gereed voor beoordeling

0

Het Laserapplicatiecentrum LAC hoopt eind dit jaar een certificeringsrichtlijn laserlassen gereed te hebben voor gebruik. De voorloper hiervan – de praktijkrichtlijn laserlassen – is al klaar en wordt momenteel inhoudelijk beoordeeld.

Uit de markt komen al enige tijd geluiden dat bedrijven die laserlassen of lasercladden willen gaan toepassen, aanlopen tegen een gevraagde certificering van deze processen. Certificeringinstanties als Lloyd’s kennen de laserprocessen echter nog niet en er bestaan geen certificeringschema’s voor. Hierdoor blijven bepaalde ontwikkelingen (lasercladden als reparatiemethode in de scheepvaart, laserlassen vacuümcomponenten et cetera) liggen.

Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en het LAC zijn daarom in januari 2010 een project gestart met als doel de benodigde certificatieschema’s en de daarvoor benodigde technische normen op te stellen. Er werd een stuurgroep ingesteld en een projectplan opgesteld. Vervolgens is de financiering geregeld, waarna het NIL en het LAC zijn begonnen met de opzet van een concept certificatieschema.

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak: eerst is een praktijkrichtlijn laserlassen opgezet. Deze zal door de industrie geaccepteerd moeten worden. Daarna wordt deze praktijkrichtlijn omgezet in een certificatierichtlijn. Hierbij wordt samengewerkt met de certificeringsinstellingen. Zij moeten ook het nodige doen, zoals een raad van deskundigen instellen. Als dit deel van het project loopt, zal gestart worden met hetzelfde plan van aanpak voor lasercladden. De uitdaging bij lasercladden is dat er veel minder informatie beschikbaar is. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van promotieonderzoek, waarin een link is gelegd tussen procesparameters en de kwaliteit van cladlagen.

Op dit moment is de praktijkrichtlijn lassen gereed en wordt inhoudelijk beoordeeld door de leden van de stuurgroep. Nadat hun opmerkingen zijn verwerkt, zal de praktijkrichtlijn door diverse bedrijven worden beoordeeld. Verschillende bedrijven hebben zich al opgegeven voor deze ‘leesgroep’. Het doel hiervan is een praktijkrichtlijn te krijgen die werkbaar is voor alle bedrijven en geaccepteerd wordt door de industrie. LAC verwacht dat dit alles nog in 2011 uitgevoerd kan worden en hoopt eind 2011 een certificeringsrichtlijn voor gebruik gereed te hebben. Tijdens het komende Industrial LaserEvent (op 5 april in Enschede) zal ook aandacht aan dit project geschonken worden.