Produceren in China

385

Voor bedrijven die zelf in China willen gaan produceren, biedt Emcon in Panningen een gespreid bedje. Alle hiervoor benodigde faciliteiten heeft Emcon voor zijn klanten reeds in China beschikbaar: de productie-organisatie, inkoop, kwaliteitsbeheer, logistiek, voorraadbeheer en financiële afhandeling.

Dit doet Emcon samen met partnerfirma Polaris in Shanghai, waar vijftien medewerkers het productieproces inclusief de gehele afwikkeling begeleiden. Thans zijn er al twee bedrijven in Shanghai met verspanings- en assemblageactiviteiten gestart.

Jan Raijmakers, Frank van Grunsven en Johan Peeters runnen samen Emcon. Ze leveren met behulp van hun netwerken in China en andere lagelonenlanden toe aan de Nederlandse markt. “Wij zijn geen handelsmaatschappij of bemiddelaar die lukraak technische producten uit China haalt en hier levert, maar vormen samen met Polaris een organisatie die voor de klant alles regelt. Zowel de inkoop, productiebegeleiding, alsook de kwaliteit, de logistieke afhandeling en eventueel voorraadbeheer van toeleveringsdelen”, aldus Raijmakers. “De klant koopt bij ons en niet in China of elders. Wij zijn dus deel van de toeleverketen, waarbij onze klant koopt onder Nederlandse condities. Denk hierbij aan hoogwaardige verspanings-, plaatwerk-, en extrusiedelen en verschillende vormen van gietwerk.”

Productiefaciliteiten in China
Sinds vorig jaar is daar nu een nieuwe mogelijkheid bijgekomen: het aanbieden van productiemogelijkheden inclusief de totale infrastructuur. Bedrijven die willen gaan produceren in China kunnen behalve van de productieruimte ook gebruik maken van de indirecte organisatie die binnen Polaris in Shanghai aanwezig is. Die regelt de inkoop en verzorgt de kwaliteitsbeheersing. “Voor West Europese firma’s een veilige en laagdrempelige manier om productie in China te doen. Het enige wat wij vragen van onze klant is om aan te geven hoe de producten geproduceerd moeten worden, dus technische kennisoverdracht. Daarnaast zal de klant ook de juiste productiemachines beschikbaar moeten stellen. Het overige wordt compleet door ons verzorgd”, aldus Raijmakers.

Doelgroep
Emcon wil drie categorieën klanten bedienen. Bedrijven die goedkoper willen produceren, dus hun concurrentiepositie willen verstevigen op de markt, vormen de eerste groep. De tweede groep zijn de bedrijven die ook weer door hun afnemers gevraagd worden om lokale toeleveringen te doen. De derde groep zijn de bedrijven die zelfstandig die markt op willen. Raijmakers: “China is natuurlijk een enorme groeimarkt. Er zijn in Europa voldoende bedrijven die de ambitie hebben om op de Chinese markt actief te worden en daar dan ook tegen lage kosten willen produceren en tevens de logistieke kosten vanuit Europa willen omzeilen. Een netwerk van toeleveringsbedrijven hebben wij ter plekke kant en klaar liggen en men kan er zo op aanhaken. Wellicht zal het op den duur een Westers bedrijvencentrum kunnen worden binnen Polaris.”

Westerse kwaliteit
Raijmakers vervolgt: “Omdat wij het hele toeleveringsproces, zowel hier als in China, intensief begeleiden ligt onze performance op een goed Westers niveau. De kwaliteit van producten is vaak een bottleneck voor bedrijven die het zelfstandig gaan proberen in lagelonenlanden; de kwaliteit laat dan vaak te wensen over. Polaris heeft eigen productiecapaciteit op verspaningsgebied. Je kunt dus als Europees bedrijf bij ons ook capaciteit inhuren; een semi-productie dus. Het uitbouwen of uitbreiden van de productiecapaciteit ter plekke is goed realiseerbaar. Het investeringsniveau is daar niet zo hoog. Uiteraard proberen we de kosten zowel in Nederland alsook in China steeds te beheersen. Groeien is dus geen probleem.”

Facebook Comments