Staalprijzen: aarzeling of toch weer stijging

In het begin van april hebben de diverse staalfabrieken in Europa de gewenste prijsverhogingen door gevoerd. Toch signaleert Noviostaal in haar jongste nieuwsbrief een aarzeling bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Naar het schijnt hebben veel afnemers al vroeg in maart hun materiaalbehoeftes afgedekt uit angst voor verdere prijsstijgingen, maar ook om zeker te zijn van voldoende hoeveelheden. De aarzeling bij het afsluiten van nieuwe aankoopovereenkomsten wordt wellicht ook gevoed door de onzekerheid, die in de markt geslopen is na de enorme ramp in Japan. Daarnaast speelt zeker ook een rol hoe de US-dollar, die de afgelopen weken flink zwakker geworden is, zich de komende maanden ten opzichte van de euro gaat ontwikkelen. Importen vanuit derde landen zijn weliswaar door die zwakkere dollar interessant geworden, maar een nadeel hiervan is dat de levertijden uitlopen naar juli en augustus. Veel traders en voorraadhouders willen vanwege die lange levertijden niet het risico lopen mogelijk te duur materiaal te hebben gekocht en bovendien zeker geen grote hoeveelheden materiaal binnen krijgen juist op het moment wanneer de bedrijfsvakanties zullen gaan beginnen.

De terughoudendheid van nu bij de Europese afnemers kan op de korte termijn echter de positie van de staalproducenten juist weer gaan versterken. Immers bij de servicecenters en voorraadhoudende handelaren worden de voorraden lager omdat de vraag naar staal behoorlijk is terwijl er maar mondjesmaat is bijbesteld. Die voorraden zullen dus op afzienbare termijn weer moeten worden aangevuld. De EU-fabrieken beweren echter goed in de orders te zitten en zullen dus niet gauw bereid zijn prijsconcessies te doen, temeer daar door technische problemen en onderhoud bij verschillende producenten de capaciteiten toch al beperkt zullen zijn.

Elders in de wereld ziet Noviostaal, de staalleverancier in Nijmegen, tegenstrijdige ontwikkelingen. De schrootprijzen staan de laatste tijd onder druk, waardoor sommige staalproducten, die op basis van deze grondstof geproduceerd worden, licht goedkoper zijn geworden. De algemene verwachting is echter dat schroot in de loop van april weer duurder zal gaan worden, omdat men ervan uit gaat, dat de behoefte aan schroot zal gaan toenemen. Tegelijkertijd zijn er door de grondstoffenleveranciers bij de nieuwe contracten voor erts en kolen prijsstijgingen doorgevoerd. Dit leidt tot de veronderstelling, dat ook de staalprijzen in de loop van het 2e kwartaal 2011 weer een stijging zullen laten zien. Zo ontving Noviostaal de informatie, dat men in Korea voor warmgewalste coils binnenkort een prijsverhoging van ruim 100 US Dollar verwacht. Deze verhoging wordt mede veroorzaakt door het feit, dat Japan als gevolg van de aardbeving niet voldoende voormateriaal kan produceren, waardoor de Koreaanse walserijen een groter beroep moeten doen op de nationale hoogovens. Op de Noord-Amerikaanse markt is de prijssituatie stabiel te noemen. In China daarentegen zijn er verschillende ontwikkelingen. Sommige fabrieken zijn op zoek naar opdrachten voor spot-orders en willen daarvoor iets met de prijzen zakken, terwijl andere fabrieken juist proberen een verhoging door te voeren. “Wij denken dat de staalmarkt op dit moment weliswaar onzeker is, maar dat een prijsstijging op termijn niet ondenkbaar is”, aldus Noviostaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Daling staalprijzen houdt aan

16-11 Daarmee is de voorspelling die het StaalJournaal in de vorige editie al min of…

Materialen

Staalprijzen blijven dalen

17-10 Immers veel grondstoffen zijn in prijs gestegen en over het algemeen zijn energieprijzen en…

Materialen

Lichtere vrachtwagenwielen van CO2-arm staal

10-10 Voor de verbeterde CO2-balans van het wiel voor Accuride worden verschillende parameters geoptimaliseerd op…

TechnishowNieuws

Prodec live in actie op ESEF

24-08 Tijdens ESEF Maakindustrie zijn de superieur verspanende eigenschappen van Prodec live te zien op…

Plaatbewerking

Romonta snijdt in eigen huis, met eigen stikstof

18-08 Romonta – opgericht in 1978 – is hoofdzakelijk actief in de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf…

Materialen

Hogere staalprijzen aanstaande?

15-07 De Europese economie bevindt zich in een lastige situatie. De effecten van de Oekraïne-oorlog…

Materialen

FDP houdt webinar over verwerken RVS

27-06 In navolging van de serie over het verwerken van staalproducten (Normen en Waarden, Scheiden…

Materialen

Druk op staalprijzen lijkt blijvend

22-06 Feit is echter dat importprijzen voor coils laag zijn en nog steeds een neerwaartse…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen