Stijgende verkoopprijzen duiden op vertrouwen

0

Voor de 21ste maand op rij is in maart de productieomvang in de industrie toegenomen. De NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) noteerde 58,1 punten. Dat is weliswaar iets lager dan de recordwaarde van 60,7 in februari, maar de PMI en ook de verschillende deelindices van de PMI duiden op een groot vertrouwen in de Nederlandse industrie.

Goed blijkt dat ook uit de verkoopprijsindex die 65,3 noteerde (65,2 in februari). Niet eerder stond deze deelindex zo hoog. De hogere grondstofprijzen worden door industriële bedrijven (deels) in de verkoopprijzen doorberekend. Voor de dertiende maand op rij was sprake van verkoopprijsinflatie. Die stijgende verkoopprijzen duiden op het aanwezige vertrouwen in de industrie. Men durft de stijging van de inkoopprijzen die vooral het gevolg is van hogere grondstofprijzen (staal, andere metalen en olie) blijkbaar af te wentelen op de afnemers. Of dat echter helemaal het geval is, valt volgens NEVI te bezien, aangezien de inkoopprijsindex ook in maart op een hoog niveau stond van 84,2 (86,0 in februari).

Oppervlaktebehandeling

De inkoopmanagers in de oppervlaktebehandeling waren in maart veel positiever dan in februari over de groei in hun branche: indexscore 64,0 versus 52,7. Dit blijkt uit de laatste meting van de VOM BrancheBarometer Oppervlaktebehandeling.

Plaatbewerking

De inkoopmanagers in de plaatbewerking waren in maart vrijwel even positief als in februari zijn over de groei in de branche. De indexscore van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking bedroeg 63,9 versus 62,6 in februari.

Verspaning

Ook het beeld in de verspaning veranderde nauwelijks. Uit de laatste meting van de Hamel Verspaningsindex blijkt dat de inkoopmanagers in de verspaning in maart vrijwel even positief waren als in februari over de groei in de branche: indexscore 64,8 versus 65,8.

Metaalgroothandel

De metaalgroothandelaren waren in maart iets minder positief dan in februari, maar nog steeds behoorlijk positief. De laatste meting van de Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel leverde een indexscore op van 58,3 versus 60,2 in februari.