Techniekweek bij UWV WERKbedrijf

0
319

Tijdens de brancheweek voor de techniek van UWV WERKbedrijf, van 9 tot en met 15 mei, is er aandacht voor de toenemende baankansen in de technische sector.

Uit de laatste arbeidsmarktprognose van UWV WERKbedrijf blijkt dat de vraag naar technisch personeel de komende jaren zal stijgen door bovengemiddelde vergrijzing van de sector. Het WERKbedrijf organiseert samen met partners activiteiten om werkzoekenden te enthousiasmeren voor een technische baan of opleiding.

De komende jaren gaat steeds meer vaktechnisch personeel met pensioen. Hier staan onvoldoende nieuwe vakkrachten tegenover. Tijdens de brancheweek techniek plaatsen werkgevers, UWV WERKbedrijf en sociale partners in de techniek het dreigende tekort op de agenda. Bijzondere aandacht gaat uit naar het interesseren van meer jongeren voor een technische baan of opleiding. Onder meer FNV, CNV, FOCWA, UNETO-VNI, Koninklijke Metaalunie, FME-CWM, De Unie en BOVAG zijn betrokken bij de brancheweek.

Ondernemersbijeenkomsten

De techniekweek trapt op 10 mei in Tilburg af met een ontbijtsessie over de imperfecties van de arbeidsmarkt. Onder leiding van René Voogt, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, gaan vertegenwoordigers van MKB, ROC, grote werkgevers en UWV WERKbedrijf met elkaar in gesprek. Gedurende de week zijn er in een aantal plaatsen activiteiten, zoals een techniek banenbeurs op het Albeda College in Rotterdam en een werkgeversbijeenkomst in Heerhugowaard met personeelswerving via sociale media als een van de thema’s.

Servicepunten techniek

Om de kans op een geslaagde match tussen werkgever en werkzoekende verder te vergroten zijn er sinds enkele jaren een vijftiental regionale servicepunten techniek die worden ondersteund door de sector. Werkzoekenden die op zoek zijn naar een technische baan kunnen terecht bij het servicepunt in hun regio. Er is ook een landelijk telefoonnummer (088-5237989) waar werkgevers en werknemers terecht kunnen voor ondersteuning, advies en het melden van vacatures. Voor meer informatie, kijk op www.werk.nl.