Technologische industrie verwacht voortgang groei

De technologische industrie heeft in de afgelopen twaalf maanden een zeer sterke groei doorgemaakt. De ondernemers uit de sector verwachten dat de opgaande lijn doorzet, maar in een trager tempo.

Dit blijkt uit de FME-conjunctuurtest voorjaar 2011. Verder blijft de werkgelegenheid in de sector naar verwachting licht toenemen. Die groei zit vooral in de flexibele schil.

De groei die de sector in de tweede helft van 2010 heeft doorgemaakt (8,3% omzetgroei op halfjaarbasis), is hoger dan die in de eerste helft van dat jaar (5,1%). Meer bedrijven binnen de technologische industrie hebben in die groei gedeeld. De export is met 11,8% sterk toegenomen en ook de orderpositie van de geënquêteerde bedrijven is met 10,6% sterk verbeterd. De investeringen zijn met 12,6% forser toegenomen dan was verwacht.

De ondernemers verwachten dat de eerste helft van 2011 met 10% zelfs een nog hogere groei zal laten zien. Ook voor de overige indicatoren, zoals productie en orders, wordt een sterke groei verwacht.

Voor de tweede helft van dit jaar wordt een afname naar lagere groeiniveaus (rond 7%) verwacht. Opvallend is dat de exportgroei structureel op een hoger niveau ligt dan de omzetgroei. Het buitenland was al belangrijk voor de sector en zal steeds belangrijker worden.

Uit de vorige conjunctuurtest kwam de verwachting naar voren dat de sector pas eind 2012 zou terugkeren op het niveau van 2008, voor het begin van de crisis. Nu blijkt dat het herstel sneller verloopt en de technologische industrie dat niveau naar verwachting al eind 2011 zal bereiken. De investeringen in R&D zullen in 2011 toenemen met 2,6% en in 2012 met 3%.

De vooruitzichten zijn dus goed, maar er bestaan wel degelijk economische risico’s die mogelijk voor een neerwaartse druk op de toekomstige groei van de technologische industrie kunnen zorgen. Te denken valt daarbij aan de gevolgen van de ‘Arabische Lente’, de Europese schuldencrisis en de teruglopende overheidsbestedingen in de Westerse wereld.

Naar verwachting zal het personeelsbestand in de technologische industrie in 2011 en 2012 licht groeien met respectievelijk 0,6% en 0,7%, De flexibele schil zal sterker toenemen dan het aantal vaste medewerkers, met 4,9% in 2011 en 5,0% in 2012. Het aanhouden van een strategische flexibele schil is de belangrijkste reden om te kiezen voor flexkrachten. Opmerkelijk is dat kostenbeheersing nauwelijks een rol speelt bij de keuze voor flexwerkers; meer dan de helft van de werkgevers geeft zelfs aan hen bij goed functioneren in vaste dienst te willen nemen.

Groeibelemmeringen

Het tekort aan voldoende opgeleid personeel wordt in toenemende mate als belemmerende groeifactor genoemd. Naar verwachting wordt het tekort aan personeel de komende jaren de grootste uitdaging voor de sector.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

MKB-metaal breekt met traditioneel slecht derde kwartaal

23-10 Het MKB-metaal heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de…

Bedrijf en Economie

Industrie gaat mooie zomer tegemoet

02-06 De groei van de industrie in Nederland zet nog steeds door. Met een score…

Bedrijf en Economie

Versnelling in MKB-metaal blijft uit, maar verwachtingen stijgen

30-04 Het goede economische nieuws waarop we bijna dagelijks getrakteerd worden, is nog niet terug…

Geen categorie

Industrie blijft op volle kracht draaien

02-03 De productie van de Nederlandse industrie is ook in februari weer behoorlijk gestegen, maar…

Bedrijf en Economie

Komende maanden aanvullende investeringen in industrie

05-01 Veel industriële bedrijven gaan hun capaciteit uitbreiden en dat zal de komende maanden tot…

Bedrijf en Economie

Productiegroei metaal trekt licht aan in 2015

19-12 De productie in de metaalbewerking zal in 2015 een beperkte groei kennen van 1…

Bedrijf en Economie

FME introduceert Technostarter-lidmaatschap

11-12 FME heeft de nieuwe lidmaatschapsvorm FME Technostarter gelanceerd. Voor een aantrekkelijk bedrag van 500…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen