Terugval in MKB-metaal zet niet door

In het derde kwartaal van 2011 werd de groei in het MKB-metaal, die met ingang van juni 2010 was ingezet, abrupt geëindigd. Het vierde kwartaal van 2011 toont op bijna alle terreinen weer een lichte verbetering. Met betrekking tot de verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2012 is men heel voorzichtig.

Een en ander blijkt uit de economische barometer van de Metaalunie over het vierde kwartaal 2011. De verschillen tussen de sectoren zijn wederom groot. Bij veel bouwgerelateerde bedrijven gaat het niet goed al lijkt het erop dat de ergste daling achter de rug is. Presteerde de verspanende sector het afgelopen jaar beduidend beter dan gemiddeld, in het afgelopen kwartaal is dit omgekeerd. De verspanende sector scoort net onder het gemiddelde van de hele branche. Bij de machinebouwers is het net andersom. Zij presteerden het derde kwartaal wat minder maar geven nu aan redelijk tevreden te zijn.

Binnenlandse orders

Na een teleurstellend derde kwartaal lijkt de binnenlandse orderpositie weer wat terug te krabbelen. 35% van de bedrijven geeft aan een betere orderpositie te hebben dan het kwartaal ervoor. 22% geeft aan een slechter kwartaal achter de rug te hebben. Relatief veel metaalwaren- en mechanisatiebedrijven hebben een beter kwartaal achter de rug. Opvallend ook, 43% van de verspanende bedrijven geeft aan in het vierde kwartaal een slechtere binnenlandse orderpositie te hebben gehad. De verwachtingen voor het eerste kwartaal 2012 zijn voorzichtiger.

Export

De beoordeling van de buitenlandse orderpositie is de afgelopen twee jaar stabieler en positiever geweest dan die van de binnenlandse orderpositie. Dat geldt nog steeds in het vierde kwartaal van 2011 maar de verschillen nemen af. Het aantal bedrijven dat een beter kwartaal achter de rug heeft is afgenomen. In het tweede kwartaal van 2011 had 48% van de bedrijven een betere orderpositie dan in het eerste kwartaal. In het derde kwartaal was dit nog 34% en nu is het afgenomen tot 29%. Het aantal bedrijven waarbij deze orderpositie afnam, is in deze periode licht gestegen. De onzekerheid over de toekomst lijkt te zijn toegenomen. Zowel het aantal bedrijven dat een beter kwartaal als het aantal bedrijven dat een slechter kwartaal verwachten, is toegenomen.

Werkgelegenheid

Van de ondernemers geeft 14% aan meer personeel in dienst te hebben dan een kwartaal eerder, terwijl 10% minder mensen in dienst heeft. Voor de meeste sectoren geldt dat er praktisch geen groei van de werkgelegenheid meer is. Dit geldt echter niet voor de machinebouwers. 27% van hen heeft in het vierde kwartaal meer mensen in dienst dan in het derde kwartaal.

Bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat wordt door 47% van de bedrijven als positief gewaardeerd. Dit zijn er iets meer dan in het derde kwartaal van 2011. Het aantal ondernemers dat het bedrijfsresultaat als negatief beoordeelt, is afgenomen van 16% naar 12%. Ten opzichte van het derde kwartaal geeft 30% aan dat het bedrijfsresultaat is verbeterd, tegen 24% waar dit is verslechterd. Sectoren die een bovenmatige afname van het bedrijfsresultaat waarnemen zijn de toeleveranciers aan de bouw en de verspanende bedrijven. Het te verwachten bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal van 2012 is per saldo negatief. 21% van de bedrijven verwacht een beter bedrijfsresultaat tegen 26% een slechter.

Winstgevendheid

Het aantal bedrijven dat winst maakt is ten opzichte van het vorige kwartaal iets afgenomen. Gemiddeld maakt bijna 60% van de bedrijven winst, draait circa 25% quitte en maakt ongeveer 15% van de bedrijven verlies. Het aantal bedrijven dat winst maakt is ook in het vierde kwartaal in de verspanende sector en machinebouw het hoogst.

Eén op de acht respondenten geeft aan het afgelopen halfjaar extra financiering te hebben aangevraagd. Van de 13% van de ondernemers die krediet heeft aangevraagd is bij 40% de aanvraag afgewezen. Deze cijfers komen sterk overeen met die van medio 2010. Dit was ook een periode waarin er vragen werden gesteld bij de bereidwilligheid van banken om financiering te verstrekken. In de eerste helft van 2012 verwacht nog eens 16% van de bedrijven een financiering aan te zullen vragen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Staalimporten dempen prijsstijgingen

12-07 De koopgraagte van veel staalhandelaren, service centers en verbruikers is in juni behoorlijk afgenomen,…

Bedrijf en Economie

Industrie veel optimistischer dankzij vaccins en nieuwe orders

01-12 De Nevi PMI van november is uitgekomen op 54.4 en markeert daarmee de grootste…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal bezorgd om stijgend ziekteverzuim

12-11 Het ziekteverzuim in het MKB-metaal is aan een sterke opmars bezig, waardoor steeds meer…

Bedrijf en Economie

Duitsland: industriële orders blijven aantrekken

07-09 In juli is het aantal industriële orders in Duitsland weer met 2,8% gestegen. Daarmee…

Bedrijf en Economie

Aantal nieuwe orders daalt – NEVI PMI juni 50.7

01-07 Met een score van 50.7 daalde de NEVI PMI naar het laagste cijfer in…

Bedrijf en Economie

Kleinste verbetering in twee jaar – NEVI PMI november 56.1

03-12 De NEVI PMI daalde van 57.1 in oktober naar 56.1 in november, wat de…

Bedrijf en Economie

Van Leeuwen Buizen versterkt dienstverlening aan machinebouw

02-05 De Van Leeuwen Buizen Groep heeft de activiteiten van Ferrostaal Piping Supply overgenomen, een…

Automatisering

Export machines naar Amerika is ‘vak apart’ geworden

02-05 Zeker sinds een aanpassing in de regelgeving is het exporteren van machines naar Noord-Amerika…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X