Toeleveringsvakbeurs ESEF krijgt zusje

0

VNU Exhibitions Europe wil in de jaren waarin de toeleveringsvakbeurs ESEF niet wordt gehouden een intiemer, marktgericht event gaan organiseren voor opkomende nichemarkten zoals de food- en de medische sector. De eerste uitvoering is gepland in het najaar van 2013 en aan NEVAT en Metaalunie is gevraagd medewerking aan deze events te verlenen.

Tijdens een tweedaags evenement kunnen ongeveer 80 exposanten zich met relatieve kleine units presenteren aan uitbesteders in een specifiek marktsegment. Gerekend wordt op 2.000 bezoekers. Het event is niet alleen een marktplaats, maar er wordt ook content geleverd in de vorm van lezingen, presentaties, demonstratieplein(en).

De eerste uitvoering in het najaar van 2013 krijgt een focus op de voedingsmiddelenmarkt. Waarbij toeleveranciers in dit segment (als exposant) in contact komen met de equipmentbouwers en hun opdrachtgevers; de producenten uit de levens- en voedingsmiddelenindustrie(als bezoekers). Onder toeleveranciers worden verstaan alleen producerende bedrijven die overwegend actief zijn als toeleverancier in de markt van machines voor de foodsector. Kosten voor expositie zijn circa 2500 euro per unit. Metaalunie- en NEVAT-leden krijgen een nog nader te bepalen korting.

De Metaalunie is momenteel bezig met een peiling onder de leden om te kijken of er belangstelling voor het nieuwe evenement is.

VNU Exhibitions Europe gaat hiermee dezelfde kant op als bij de Techni-Show. In jaren dat er geen Techni-Show wordt gehouden, vindt vanaf volgend jaar de Metaalexpo plaats. Deze wordt voor de eerste keer gehouden van 5 tot en met 7 maart 2013 in de Brabanthallen in Den Bosch. Ook hier zal behalve van een beurs, sprake zijn activiteiten voor kennisoverdracht. Zo heeft een aantal leveranciers van machines voor plaatbewerking reeds het plan opgevat om tijdens Metaalexpo een plaatbewerkingsdag te organiseren. Voor de Metaalexpo hebben zich inmiddels zo’n vijftig exposanten aangemeld.