Verruiming liquiditeit dankzij afspraak met Belastingdienst

FME en Uneto-VNI hebben het akkoord dat zij in 2009 hebben gesloten met de Belastingdienst over de waardering van het onderhanden werk onlangs aangepast aan de huidige economische omstandigheden. De aanpassing betekent een verruiming van de liquiditeit. FME voorzitter Jan Kamminga is verheugd over de afspraak met de fiscus: “Deze tijdelijke maatregel zorgt ervoor dat bedrijven duizenden euro’s cash flow behouden.”

In 2010 en 2011 mogen ondernemers met een matige liquiditeit als tijdelijke maatregel onderhanden projecten waarderen op basis van het winstpercentage over het betreffende boekjaar in plaats van het gemiddelde winstpercentage van de daaraan voorafgaande jaren. Alleen bedrijven met een matige liquiditeit mogen deze tijdelijke maatregel toepassen.

De huidige praktijk is dat ondernemers die geen projectadministratie bijhouden onderhanden werk mogen waarderen op basis van hun gemiddelde winstpercentage over de drie voorafgaande boekjaren. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven en voor bedrijven met veel kleinschalige projecten. Door de economische teruggang van de laatste jaren zijn de bedrijfswinsten echter bij veel bedrijven sterk gedaald, waardoor de feitelijke winst veel lager uitvalt dan het gemiddelde winstpercentage over de drie voorafgaande jaren. Vooral voor bedrijven met een slechte liquiditeitspositie kan dit nadelig uitpakken.

De afspraak die UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel) en FME (technologische industrie) nu met de Belastingdienst hebben gemaakt, zorgt ervoor dat de belastingclaim lager uitvalt en de kaspositie van bedrijven minder wordt verzwakt. Alleen bedrijven met een current ratio lager dan 1 mogen hun onderhanden werk op basis van de nieuwe afspraak waarderen.

UNETO-VNI voorzitter Marcel Engels: “Veel lidbedrijven hebben nog altijd te kampen met economische tegenwind, onder andere als gevolg van de terugval in de nieuwbouw en het nog altijd lage consumentenvertrouwen. Een verruiming van de liquiditeit is voor veel bedrijven dan ook een welkome steun in de rug.”

De exacte uitwerking en de voorwaarden van de nieuwe belastingafspraak staan vanaf vandaag op de site van de Belastingdienst.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Omzet MKB-metaal 22% lager dan jaar geleden

29-06 Het aantal MKB-metaalondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand…

Bedrijf en Economie

Simulatiemodel PKM helpt bij sturen op liquiditeit

20-04 PKM, adviseurs voor metaal- en technische bedrijven, heeft een analysemodel uitgewerkt dat MKB-metaalondernemingen helpt…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen