VOM geeft Chroom(VI)-strijd nog lang niet op

0

Deze week heeft de VOM (Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen) samen met de FME het onderzoeksrapport over Chroom(VI) officieel aangeboden aan het ministerie van I&M. In het rapport worden enkele conclusies getrokken over het gebruik van Chroom(VI), die niet overeenkomen met de uitgangspunten van de Echa, op basis waarvan nu procedures lopen om de toepassing van zeswaardig chroom te verbieden.

De VOM heeft geen waardeoordeel over het gebruik van Chroom(VI), maar constateert wel dat er voor een aantal processen (nog) geen alternatief is. In die gevallen kan een verbod zeer schadelijk zijn voor de oppervlaktebehandelende industrie. De VOM pleit derhalve voor meer tijd voor onderzoek naar alternatieven en uitstel van het definitieve verbod op gebruik van zeswaardig chroom. Uit het rapport, dat gemaakt is naar aanleiding van onderzoek door de FME en VOM naar Chroom(VI) in de oppervlaktebehandelende industrie, blijkt onder andere dat het gebruik van Chroom(VI) minder is dan Echa veronderstelt. Bovendien is de blootstelling van medewerkers aanzienlijk lager en zijn de afvalstromen drastisch minder dan eerder aangenomen. Het rapport is op te vragen via info@vom.nl.

Echa staat voor European Chemicals Agency en is de uitvoerende instantie van Reach, de Europese wetgeving voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. In het kader van Reach moet het gebruik van alle chemische stoffen geregistreerd worden en zijn er een aantal stoffen dat vanwege gevaar voor gezondheid en milieu verboden gaat worden, tenzij autorisatie (ontheffing) wordt verkregen. De aanvraag voor dat laatste is echter een lang en kostbaar traject zonder gegarandeerde uitkomst. Chroom(VI) staat op de nominatie om verboden te worden en zoals nu door Echa gepland zal dat in 2016 het geval zijn.

De VOM heeft een Chroom(VI)-platform opgericht om de gebruikers bij elkaar te brengen. Gezamenlijk is bekeken wat de Echa zou kunnen doen besluiten de termijnen op te schuiven. De bedrijven zelf hebben bezwaarschriften opgesteld en groepen gevormd om deel te nemen aan het chroomconsortium dat een vooronderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van autorisatie. Overigens moet ook gezegd worden dat een aantal bedrijven naar aanleiding van de ontwikkelingen aangegeven heeft chroomvrij te gaan werken.

Meer informatie is te vinden op een tijdelijke website die de VOM in het leven heeft geroepen om alles over Chroom(VI) op een rijtje te zetten; https://sites.google.com/site/chroom6