VOM verspreidt kennis via netwerk oppervlaktetechnieken

0

De Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen (VOM) lanceert het VOM-netwerk. Bedrijven en organisaties die niet direct bij oppervlaktetechnieken betrokken zijn, maar er wel mee te maken hebben, kunnen zich aansluiten bij dit netwerk.

Daarmee worden ze op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van mogelijkheden, wetgeving en technieken van oppervlaktebehandelingen. Dit kan volgens de VOM van grote toegevoegde waarde zijn bij de keuze van een coating en zelfs bij de keuze van het uitgangsmateriaal dat als substraat wordt gebruikt. Zo kan een afweging worden gemaakt tussen esthetiek, vormgeving, kosten en duurzaamheid.

Leden van het VOM-netwerk profiteren van de kennis van heel veel bedrijven en zien dit terug via het papieren magazine Oppervlaktetechnieken, een digitale nieuwsbrief en persoonlijke contacten op themamiddagen. Daarnaast kan men de helpdesk van de VOM raadplegen voor specifieke vragen. Aansluiting bij het VOM-netwerk kost 185 euro per jaar.

Omdat oppervlaktetechniek over veel disciplines is verspreid, is het niet altijd even makkelijk alle kennis hierover in huis te halen. Daarvoor moeten diverse bedrijven benaderd worden en kunnen verschillende oplossingen niet goed met elkaar worden vergeleken. Het VOM-netwerk maakt dit een stuk eenvoudiger; kennis wordt bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt voor de indirecte gebruiker of opdrachtgever. Te denken valt aan gemeentelijke overheden of architecten; zij oefenen grote invloed uit op de keuze welke oppervlaktetechniek toegepast gaat worden bij bijvoorbeeld gebouwen, maar missen soms de achterliggende kennis waarom het ene systeem in een gegeven situatie beter is dan het andere. Bovendien spelen veranderende wetgeving, normen die aangepast worden en kwaliteitssystemen ook een rol. Het VOM-netwerk brengt dit allemaal bij elkaar en verspreid deze informatie op een overzichtelijke manier.