Wat te doen met de voorschriften van brandwerendheid van bedrijfshallen ?

Jazo Zevenaar, gevestigd op industrieterrein Zuidspoor in Zevenaar en specialist in toegang en ventilatie van techniekruimten, werd onlangs verrast door een mededeling van de brandweer dat de achtergevel van enkele bedrijfshallen in strijd met de voorschriften niet brandwerend was uitgevoerd. Het bedrijf schakelde de Stichting Adviescentrum Metaal in om voor opheldering te zorgen.

Geen beschrijving

Jazo Zevenaar (www.jazo.nl) is dit jaar 50 jaar jong en is in de loop der jaren flink in omvang gegroeid. Het bedrijf beschikt momenteel over meerdere bedrijfshallen waarbij de huidige bouwvorm tot stand is gekomen via verschillende bouwfasen, waarvoor steeds apart bouwvergunning is verleend.

In november 2010 heeft de brandweer een controle uitgevoerd, waarbij de bedrijfsgebouwen zijn gecontroleerd op het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit. De brandweer heeft enkele tekortkomingen geconstateerd. Het belangrijkste is, volgens de brandweer, dat de achtergevel van enkele bedrijfshallen niet brandwerend is uitgevoerd terwijl dit wel geëist zou worden. De betreffende gevel ligt op 3 meter van de erfgrens en dit zou onvoldoende zijn om branduitbreiding naar het aangrenzende perceel te voorkomen. Jazo was erg verrast door deze constatering, omdat alle bouwwerken conform de betreffende bouwvergunningen zijn gerealiseerd en er ook tijdens eerdere controles nooit een opmerking over de brandwerendheid van de achtergevel is gemaakt. Als adviseur is Stichting Adviescentrum Metaal benaderd over de rechtmatigheid van deze aanvullende eis.

SAM heeft onderzocht of de situatie bij Jazo voldoet aan de voorwaarden behorende bij de verleende bouwvergunningen en of voldaan wordt aan de geldende eisen uit het Bouwbesluit. Geconstateerd is dat voldaan wordt aan de voorwaarden uit de bouwvergunning. Dit wil echter niet zeggen dat ook voldaan wordt aan de minimale eisen uit de bouw­regelgeving, omdat in de loop der tijd de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit aangescherpt zijn. De minimale eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit gelden boven de voorwaarden uit eerder verleende (bouw)vergunningen, hetgeen kan inhouden dat bestaande situaties niet langer voldoen.

Een SAM-adviseur heeft de bestaande situatie getoetst aan de relevante eisen uit het Bouwbesluit en een brandoverslagberekening conform NEN 6068 uitgevoerd. Uit deze berekening volgt of de gevel van de bedrijfshal brandwerend moet worden uitgevoerd of dat de afstand tot de erfgrens voldoende groot is om brandoverslag op grond van onderlinge afstand te voorkomen. Uit de berekening is gebleken dat de bestaande situatie voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en dat de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de erfgrens toereikend is om brandoverslag op grond van onderlinge afstand te voorkomen. Van een overtreding van de bouwregels is dan ook geen sprake.

Deze bevindingen zijn met de gemeente, afdeling brandweer, gecommuniceerd en Jazo is in het gelijk gesteld. Aanvullende voorzieningen zijn niet nodig en de tekortkoming is formeel opgeheven.

Regelmatig wordt SAMl benaderd door ondernemers die met een vergelijkbare vraag zitten. Bestaande bouwwerken die gebouwd zijn volgens de verleende bouwvergunning blijken tijdens een controle door brandweer en/of gemeente niet te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit. Veranderende (lees strengere) regels blijken hier vaak de oorzaak van. SAMl is volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en kan in de meeste gevallen aantonen dat de bestaande situatie gelijkwaardig is aan de voorgeschreven situatie en een gelijkwaardigheidsverzoek opstellen.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Theo Henrar nieuwe voorzitter FME

25-02 “De maatschappij staat voor enorme uitdagingen, waarop technologie het antwoord is. Theo Henrar heeft…

Plaatbewerking

Grote plaatdelen in één doorgang dubbelzijdig ontbraamd dankzij omkeerunit

25-02 Willems bouwt machines voor het gecomprimeerd verpakken van volumineuze producten. Het bedrijf is in…

Plaatbewerking

LBM focust op gebruikte buislasers

24-02 Nathan van der Hoeven van LBM weet nu al dat het niet bij deze…

Plaatbewerking

LVD lanceert XXL-lasersnijmachine Taurus FL tijdens virtuele tech-sessie

24-02 Op dinsdag 2 maart kunnen plaatbewerkers de Dyna-Cell ontdekken. Deze robotbuigcel gebruikt razendsnelle automatische…

Bedrijf en Economie

Duitse werktuigmachinebouw ziet licht aan eind van de tunnel

24-02 VDW-voorzitter Heinz-Jürgen Prokop zei dat de bereidheid om te investeren toeneemt door de betere…

Columns

Blijf gezond!

24-02 Zijn kantoor was helemaal in de hoek van het redelijk nieuwe statige pand aan…

Automatisering

ABB lanceert nieuwe generatie cobots voor onervaren gebruikers

24-02 GoFa en SWIFTI zijn intuïtief ontworpen, zodat bedrijven niet hoeven te vertrouwen op interne…

Plaatbewerking

Fiberlaser vervangt twee plasmasnijders bij BAB Bamps

24-02 “Eén plasmasnijder hebben we teruggekocht, de andere gaat de afvalbak in”, zegt Jeffrey Datema…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X