Wat te doen tegen een dreigende dwangsom?

BECO in Vianen (www.beco-vianen.nl), producent van onder meer kippers, kraan- en shoveluit­rustingen en grijpers. valt onder de werking van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, ofwel kortweg het Activiteitenbesluit. In maart 2010 is door de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht een last onder dwangsom opgelegd na een handhavingbezoek. De dwangsom had betrekking op twee onderwerpen, het niet voldoen aan de PGS 20 en het niet voldoen aan het Oplosmiddelenbesluit. Door BECO is de aanzegging direct naar Stichting Adviescentrum Metaal gezonden ter controle en advies.

Geen beschrijving

BECO in Vianen (www.beco-vianen.nl), producent van onder meer kippers, kraan- en shoveluit­rustingen en grijpers. valt onder de werking van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer, ofwel kortweg het Activiteitenbesluit. In maart 2010 is door de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht een last onder dwangsom opgelegd na een handhavingbezoek. De dwangsom had betrekking op twee onderwerpen, het niet voldoen aan de PGS 20 en het niet voldoen aan het Oplosmiddelenbesluit. Door BECO is de aanzegging direct naar Stichting Adviescentrum Metaal gezonden ter controle en advies.

De tank met propeen die BECO op het terrein heeft staan heeft onvoldoende afstand tot de andere gebouwen op het terrein. Door de milieudienst wordt voorgesteld, gezien het feit dat verplaatsen niet mogelijk is om een brandmuur aan te brengen om zo alsnog aan de PGS 20 te voldoen. In combinatie met diverse interne verhuizingen en de aankoop van een nieuw stuk terrein kan de tank op termijn wel conform de juiste afstanden geplaatst worden. In een zienswijze op de dwangsom is aange­geven dat een brandmuur zowel logistiek als financieel niet wenselijk is en dat er op termijn wel een oplossing is voor het afstands­probleem. Bij de zienswijze is meteen een concreet plan met tekening voor de nieuwe locatie en een datum opgenomen.

Bij de eigen spuiterij van BECO wordt jaarlijks circa 9 ton aan oplosmiddelen verbruikt in verf en thinner. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat voor het coaten van metalen voldaan moet worden aan het Oplosmiddelenbesluit. Middels een oplosmidde­lenboekhouding moet elk bedrijf aan kunnen tonen wat het netto jaarverbruik aan oplosmiddelen is. In het Oplosmiddelenbesluit zijn voor verschillende processen verschillende drempels opgenomen waarboven je als bedrijf aan moet tonen dat je aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Voor metaal algemeen bedraagt deze drempel 5 ton per jaar, maar voor bijvoorbeeld het coaten van voertuigen 15 ton. Voor BECO hebben wij een onderverdeling gemaakt naar een percentage spuit­werk dat voertuig (kippers) gerelateerd is en een restpercentage voor metaal algemeen. Op basis hiervan is in een ziens­wijze op de dwangsom aangegeven dat BECO beneden de drempels van het Oplosmiddelenbesluit blijft en geen verplichtingen vanuit dit besluit heeft. Er is geen noodzaak meer om middels complexere berekeningen en metingen aantoonbaar te maken dat voldaan wordt of kan worden aan de strenge emissie-eisen vanuit het besluit.

Op 28 juni 2010 heeft de milieudienst ingestemd met de zienswijze op beide punten en de dwangsom ingetrokken. BECO vol­doet aan alle eisen vanuit het Activiteitenbesluit en door snel en adequaat te reageren op een handhavingbrief zijn veel kosten bespaard en verdere juridische stappen zoals het innen van de dwangsom door de milieudienst voorkomen.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Explosieveiligheidsdocument nodig?

15-12 PKM, adviseurs voor de metaal- en technische sector, heeft een telefonische check in het…

Transport en Logistiek

Online tool voor dagelijkse controle heftrucks

01-07 Bij veel bedrijven zorgt de dagelijkse controle van heftrucks en hoogwerkers voor problemen, omdat…

Personeel en Opleiding

Herziene editie Handboek Risicobeheersing

20-04 Bij Kerckebosch Uitgeverij is de derde herziene editie van het Handboek Risicobeheersing verschenen. Het…

Personeel en Opleiding

Arboregels compleet

21-03 Het Compleet Arbo Regelgevingboek is al jaren de meest praktische en complete uitgave inzake…

Bedrijf en Economie

De verrassende mogelijkheden van metaalpoeder als brandstof

27-02 Bij duurzame energie denkt men in de eerste plaats aan hernieuwbare energiebronnen zoals zonnekracht,…

Bedrijf en Economie

Mewa gaat consequent voor milieuvriendelijk ondernemen

11-06 Mewa heeft Wereldmilieudag (5 juni) aangegrepen om zijn bedrijfsfilosofie onder de aandacht te brengen.…

Toeleveren

Triple ISO voor Dinnissen

21-06 Dinnissen Process Technology, producent van systemen voor de handling en processing van stortgoed, heeft…

Toeleveren

Wereldmilieudag: Hoe herbruikbare poetsdoeken daaraan een bijdrage kunnen leveren

05-06 Op 5 juni 1972, de openingsdag van de eerste wereldmilieutop in Stockholm, werd de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X