Wim Noordegraaf voorzitter Nederlandse Jachtbouw Industrie

0

De Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie, heeft een nieuwe technisch voorzitter: ing. Wim Noordegraaf (64), directeur-eigenaar van Famaloy Nederland.

De nieuwe voorzitter wil de continuïteit van de NJI borgen en haar positie in de markt versterken. Het is volgens Noordegraaf van groot belang dat de NJI als een representatieve groep nog meer erkenning krijgt in het bestuurlijke landschap van de Nederlandse watersport, jachtbouw en nevenactiviteiten als ligplaatsverhuur en winterstalling. “In mijn rol als voorzitter streef ik een intensievere communicatie na tussen alle betrokken partijen binnen de watersport. Niet alleen om de positie en zeggenschap van NJI als een representatieve groep binnen de Nederlandse jachtbouw en watersportsector te versterken; een meer gestructureerde communicatie zal het onderlinge respect tussen alle betrokken partijen ten goede komen”, aldus Noordegraaf. “Richt ik mijn blik op de markt, dan is de profilering van NJI naar de watersporter een belangrijke prioriteit: Duidelijk maken waar de NJI voor staat en welke principes zij aanhangt. Zowel in communicatie als in het zaken doen. Verder moet de NJI haar achterban in de toekomst de juiste meerwaarde blijven bieden. In samenspraak met de leden worden vanuit het bestuur de prioriteiten nader ingevuld en wordt een duidelijke koers uitgezet voor de Nederlandse Jachtbouw Industrie.”

Wim Noordegraaf heeft naast zijn ervaring als ondernemer, een grote bestuurlijke achtergrond. Zo is hij een flink aantal jaren lid geweest van de exportadviesraad van het ministerie van Economische Zaken, arbiter in de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel, is hij lid van de Bondsraad van de Metaalunie en lid van de Provinciale Staten in de provincie Flevoland voor de VVD. Deze laatste functie zal hij na de komende Provinciale Verkiezingen niet meer bekleden.

Noordegraaf heeft een sterke affiniteit met de watersport. Hij houdt zich in zijn vrije tijd al jaren bezig met het varen en onderhouden van platbodems. Sinds kort is hij in het bezit van een Lemmeraak.

De Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) behartigt de belangen van Nederlandse ondernemers in de jachtbouw, jachtonderhoud en toelevering aan de jachtbouwindustrie. Lidbedrijven zijn actief in de bouw van metalen casco’s en de afbouw en reparatie van complete jachten, zowel van metaal, hout als kunststof. De NJI telt ruim 170 leden.