Woningbouwlocatie kan wellicht procedureel en financieel niet gerealiseerd worden.

De Nooij Stainless (www.denooij.nl), gespecialiseerd in het bewerken en verwerken van RVS, is in 2007 gestart met de voorbereiding van een verhuizing van het bedrijf uit de oude vestiging in Bennekom naar de huidige huisvesting in Ede. De situering van de oude locatie maakte het terrein erg geschikt voor het realiseren van woningen. In het verleden (1993) is echter middels een serie onder­zoeken een verontreiniging met Trichloor in het grondwater aangetroffen. Op basis van deze verontreiniging kan ontwikkeling tot woningbouwlocatie wellicht procedureel en financieel niet gerealiseerd worden.

Geen beschrijving

Door Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een actualisatie onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken anno 2007 en is een risicobeoordeling van de verontreiniging uitgevoerd. Op basis hiervan is door de ondernemer onderhandeld met de beoogde ontwikkelaar van het gebied. De ontwikkelaar zorgt voor het plan en de exploitatie en De Nooij Stainless zorgt voor een bouwrijp terrein.

Uit het actualisatie onderzoek is naar voren gekomen dat de verontreiniging, formeel ernstig vanwege de omvang, iets verplaatst is ten opzichte van de onderzoeken uit 1993 en dat ook de concentraties iets zijn afgenomen. In nauw overleg met de projectontwikkelaar zijn de contouren op het te ontwikkelen plan geprojecteerd.

Op basis van deze projectie is een kadastrale splitsing van het plangebied gereali­seerd waardoor de ontwikkeling van het niet verontreinigde deel onbelemmerd door kon gaan. Na deze eerste praktische slag is SAM aan de slag gegaan met het maken van een gedetailleerde risicoanalyse conform de Wet bodembescherming. Deze risico analyse is getoetst aan het ontwerp van de projectontwikkelaar. Door SAM is de paragraaf bodem van de ruimtelijke onderbouwing, die noodzakelijk was om de bestemmingswijziging van industrie naar wonen mogelijk te maken, aangeleverd. De bestemmingsplanprocedure is gestart en inmiddels met positief resultaat afgerond.

Elke ernstige verontreiniging moet conform de Wet bodembescherming vastgelegd worden in een beschikking van het bevoegd gezag, in dit geval Provincie Gelderland, en in het kadaster. Uit de risicoanalyse is naar voren gekomen dat er ook in de situatie wonen met tuin geen risico’s voor de volksgezondheid, het milieu en verspreiding te verwachten zijn. Door het ontbreken van risico’s ontstaat de situatie ernstig, maar niet urgent. SAM heeft de melding in één keer voor beide situaties verzorgt, het bestaande (industrie) en het toekomstige (wonen met tuin) gebruik. Op deze manier is een beschikking verkregen die tevens de basis voor de bouwaanvraag kon vormen, de bouwaanvraag beoordeeld immers het beoogde gebruik. De bouwaanvraag is inmiddels ingediend en verkregen

Door een specialistische technische en juridische kennis van de bodemproblematiek heeft Stichting Adviescentrum Metaal een ontwikkeling mogelijk gemaakt van industrie naar woningbouw met beperkte procedurele en financiële impact op de realisatie. De Nooij Beheer heeft zelf een actieve rol vervuld in de communicatie tussen de projectontwikkelaar, de adviseur en de overheid. Deze actieve communicatie heeft sterk bijgedragen aan de doorlooptijd.

Ook benieuwd naar de situatie op uw eigen terrein? Of een terrein dat u op het oog heeft? Zowel als eigenaar als gebruiker (huurder) heeft u vergaande verantwoordelijkheden ten aanzien van mogelijke bodemverontreiniging, dit kan een behoorlijk financieel risico met zich meebrengen. De technische en juridische specialisten van Stichting Adviescentrum Metaal ondersteunen u graag.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Transport en Logistiek

Sensor op Linde reachtrucks voorkomt schade aan stellingen

04-03 Schade aan stellingen door een aanrijding resulteert in aanzienlijke kosten en vertragingen door stilstand.…

Bedrijf en Economie

Industrie slaat weg in naar breed gedragen herstel

04-03 Terwijl in 2020 sprake was van een krimp (-5 procent), kwam het herstel in…

Transport en Logistiek

Elektrische vacuümgrijper voor zwaar palletiseerwerk

03-03 Hierdoor is de grijper zeer geschikt voor diverse toepassingen in allerlei sectoren, van cosmetica…

Verspanen

Schunk opent applicatiecentrum CoLab

03-03 De mogelijkheden voor automatisering zijn divers en nieuwe technologieën breiden het spectrum voortdurend uit.…

Automatisering

Exact treedt toe tot Smart Connected Supplier Network

03-03 Het SCSN faciliteert een gestandaardiseerde uitwisseling van digitale gegevens tussen partijen, in een veilige…

Bedrijf en Economie

Machinepark van Hendriks Constructies in online veiling

03-03 Op 12 maart kunnen de kavels tijdens de kijkdag bezichtigd worden. Meebieden kan tot…

Automatisering

Lantek boekt recordcijfers

03-03 De onderneming kende tijdens het zwaarste kwartaal met inperkingsmaatregelen in veel van zijn internationale…

Toeleveren

Voorspellend onderhoud wordt de norm

02-03 Bij voorspellend onderhoud vindt de specifieke planning van onderhoudsactiviteiten plaats op basis van de…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X