Workshop coaten in een cleanroomomgeving

0
305

Hoe kan een coatingafdeling evolueren naar een cleanroomomgeving? Deze interessante vraag komt aan de orde tijdens een bijeenkomst van CrossRoads op 29 juni bij Agfa-labs in Mortsel bij Antwerpen.

Crossroads, een project voor maakbedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland, wil onder meer coatingbedrijven de kans bieden om zich verder te ontwikkelen tot duurzaam innoverend bedrijf. Het aanbieden van een continue en steeds hogere kwaliteit in een beheerst proces is hierbij essentieel. In coatingbedrijven is het onder controle houden van (rondvliegend) stof in de productieafdelingen een hele uitdaging. Vanwege stofinsluitsels kan een coating namelijk worden afgekeurd. Het is daarom interessant na te gaan of coatingafdelingen kunnen evolueren naar een cleanroom omgeving. Hogeschool Zuyd heeft in dit kader het onderzoek Next Generation Cleanroom (NGC) uitgevoerd met als doelstelling het opstellen van de specificaties die een cleanroom nodig heeft. Basisregels omtrent optimale luchthuishouding, deeltjesdeposities en de juiste opleiding van mensen, zijn het resultaat van deze studie.

Agfa-labs is het open innovatieplatform van Agfa-Gevaert voor onderzoek naar materialen en coatings. CrossRoads en Agfa-labs willen graag met MKB-bedrijven praten over trends en ontwikkelingen op het gebied van cleanrooms en de kansen en mogelijkheden die deze voor bedrijven betekenen. Ondersteund door de Belgische VOM wil CrossRoads via deze workshop in contact komen met bedrijven die willen meewerken aan de totstandkoming van een flexibel concept van cleanrooms dat kan dienen als katalysator van groei en vernieuwing in de markt.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur Ontvangst
10.10 uur Toelichting bij dagprogramma (Veerle Fincken, VOM)
10.20 uur Voorstelling van Agfa-Labs en bespreking van gietfouten door stofinclusies en exogene contaminatie (Frank Ruttens, Agfa-labs)
11.00 uur ‘Flexibele concepten van cleanrooms voor coatingbedrijven? Een kwestie van organisatie!’ (Rob Bimmel, University Zuyd, Heerlen)
12.00 uur Op zoek naar synergiën met coatingbedrijven
12.30 uur Lunch
13.30 uur Giettechnologie te Agfa-Gevaert (W. Mues)
14.00 uur Bezoek aan de gietzaal (o.l.v. M. Marckx)
15.30 uur Vragen
16.00 uur Einde

Locatie: Mortsel bij Antwerpen
De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht.
Voor meer informatie en aanmelden zie de agenda op de website van CrossRoads.