Workshop Produceren met winst in de plaatbewerking

0

Om met winst te kunnen produceren is het belangrijk de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Dergelijke beslissingen worden meestal door technische medewerkers voorbereid. De directie neemt aan de hand van de voorbereide beslissing een besluit, daarbij rekening houdend met de financiële middelen.

Doordat technische medewerkers en directie vaak anders tegen een investering aan kijken wordt vaak een beslissing genomen, die voor het eigen bedrijf niet optimaal is. Om deelnemers meer inzicht te geven in de problematiek van investeren organiseert de Federatie Metaalplaat (FDP) in samenwerking met Syntens op donderdag 6 oktober van 13.00 tot 17.00 uur een workshop ‘Produceren met winst’. Deze wordt gehouden in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein.

Op het programma staat allereerst de lezing ‘Kostprijzen, wat kun je ermee?’ van Jo van de Put van Syntens. Hij gaat in op de invloed van de kostprijs op de winstgevendheid. Interessant is ook de Case ‘make or buy’ van kantoormeubelenproducent Ahrend. Behandeld wordt een ladenblok, dat Ahrend eerst in Nederland produceerde, vervolgens in China en daarna weer terughaalde naar Nederland. Ahrend legt uit welke aspecten allemaal een rol speelden bij deze beslissingen. Na de case ‘Investeringsbeslissingen’ en een korte pauze gaan de deelnemers aan de workshop in groepjes samen werken aan een opdracht. Daarna volgt rapportage en samenvatting vanuit de verschillende groepen. Belangstellenden kunnen zich voor deelname per e-mail aanmelden bij [email protected] of per fax naar 030-6300389. www.fdp.nl