Zorg en industrie dragen groei

0
269

Van de verschillende sectoren vertonen de zorg en de industrie in 2011 de hoogste groei. De toename van de zorg wordt vooral gedreven door de vergrijzing. De industrie blijft profiteren van een weliswaar afzwakkende wereldhandel. De detailhandel heeft te kampen met de afnemende koopkracht waardoor in winkels dit jaar de kassa minder vaak rinkelt. De verlaging van de overdrachtsbelasting stimuleert de woningverkoop en is daarmee een stimulans voor notarissen, makelaars, verhuizers en woonwinkels. De bouwsector profiteert niet van de verlaging omdat het nieuwbouwwoningen juist relatief duurder maakt.

Lagere groei voor exportsectoren
De groothandel, industrie en transportsector blijven in 2011 tot de groeisectoren van de Nederlandse economie behoren. De bron van het groeiherstel in 2010, de export, vertraagt echter doordat stimuleringsmaatregelen van overheden uitgewerkt raken en de ramp in Japan heeft in het tweede kwartaal van dit jaar mondiale productieketens verstoord. Het internationale vervoer heeft duidelijk last van deze groeivertraging. Zo groeide de goederenoverslag op Schiphol in het eerste half jaar van 2011 met “slechts” 5% ten opzichte van 14% in de laatste zes maanden van 2010 (beide j.o.j.).

Zorgsector groeit en overheid treedt terug
De zorgsector blijft door de toenemende vergrijzing stabiel doorgroeien. Met een plus van 3% in 2011 en een groeivertraging bij andere sectoren gaat de zorg weer tot de koplopers behoren. In 2011 laat de overheid een stabilisatie zien. Het tijdens de recessie gevoerde anticyclische overheidsbeleid leidde er in 2009 nog toe dat de overheid, in vergelijking met andere sectoren, het hardst groeide (5,2%). Studentenaantallen in basis- en voorgezet onderwijs nemen af, maar het aantal studenten in HBO en WO neemt juist toe waardoor het volume in het onderwijs per saldo licht blijft stijgen.

Tijdelijke opleving in de bouw
In het eerste kwartaal van dit jaar liet de bouwsector weer een plus zien en liet de sector twee jaar van krimp achter zich. Deze groei werd echter vooral veroorzaakt doordat de weergoden de sector gunstig gezind waren en er daardoor ten opzichte van vorig jaar flink doorgewerkt kon worden. De groei was echter van korte duur en cijfers van april en mei 2011 duiden op een weer dalende productie (gecorrigeerd voor werkdagen). Voor geheel 2011 gaan wij dan ook nog steeds uit van een krimp van -/- 1,0%. De korting op de overdrachtsbelasting maakt nieuwbouwwoningen daarbij relatief onaantrekkelijker maar dit zal pas in 2012 een drukkend effect hebben op de bouwproductie.Lichte krimp in detailhandel.

Stijgende prijzen en een nog steeds negatief consumentvertrouwen zorgen ervoor dat dit jaar de volumes in de detailhandel licht krimpen met -/-0,2%. Voor de doe-het-zelf en woninginrichting is de ovb-verlaging een stimulans en ook de zakelijke dienstverlening (notarissen en makelaars) profiteren van een verwachte opleving op de woningmarkt. Dit positieve effect resulteert voor de detailhandel pas volgend jaar tot een hogere groeiverwachting van 1,4%. De zakelijke dienstverlening vertoont zowel dit als volgend jaar groei. Uitzenders groeien weer gestaag maar ingenieurs en architecten blijven kampen met dalende omzetten.

Bekijk hier de video van ING of download de pdf-versie van dit rapport