Colofon

Uitgever:
54U Media BV

Correspondentieadres:
Postbus 2108
7302 EM Apeldoorn

Bezoekadres:
Prinsenweide 26
7317 BB Apeldoorn

Telefoon:
+31 – (55) 360 10 60
+31 – (55) 360 08 60

Internet:
www.54umedia.nl
info@54umedia.nl

Media-advies & Advertentie exploitatie:
Harold Draaijer
h.draaijer@54umedia.nl

Media-advies & Advertentie exploitatie:
Vincent Span

v.span@54umedia.nl

Redactie:
Eric Weustink
redactie@54umedia.nl

Opmaak & Ontwerp:
Rijnier van Kesteren
dtp@54umedia.nl

Administratie:
Ingrid Schaake
i.schaake@54umedia.nl

Copyright!
Niets van deze website mag worden overgenomen,
tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN: 1570-422X