MetaalNieuws 2019 – Print + Online – (23+1 edities per jaar)

De lezers van MetaalNieuws zijn ruim 17.000 ondernemers in de Nederlandse en Belgische metaalverwerkende industrie, waarvan er 12.000 behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kerndoelgroep bestaat uit directeuren/grootaandeelhouders die zelf dagelijks leiding geven aan de onderneming. De 2e doelgroep wordt gevormd door de zakelijke en technische managers in de metaalsector. De 3e groep bestaat uit toeleveranciers van onder meer materialen, machines en andere productiemiddelen, bewerkingscapaciteit, software en zakelijke dienstverlening. MetaalNieuws heeft een gratis verspreiding.

Mediakaart MetaalNieuws 2019

PlaatBewerkingsNieuws 2019 – (4 edities per jaar)

PlaatbewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad voor plaatbewerkende ondernemingen, die niet-verspanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlaktebehandelingen) in hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in alle aspecten van de plaatbewerkingstechnieken en besteedt daarbij aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaatmateriaal, service- handels- en distributiecentra, machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs- en technisch adviesbur eaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Mediakaart PlaatBewerkingsNieuws 2019

3D Printmagazine 2019 – (4 printedities)

Het 3D Printmagazine voor de maakindustrie wil behalve informeren ook bijdragen aan de leercurve die bedrijven door moeten in de transitie. Dat zal gebeuren aan de hand van praktische informatie en vergelijkingsoverzichten die de verschillen en overeenkomsten van de verschillende technieken inzichtelijk maken. Het blad spreekt echter ook de professional aan, die al meer ervaring heeft en gaat de economische kant van 3D-printen belichten. Het magazine wordt verspreid onder maakbedrijven uit zowel de metaal- als kunststofverwerkende industrie en engineeringbureaus en productontwikkelaars. Het is een technologie die het verspanen en ook wel de plaatbewerking aanvult.

Mediakaart 3D Printmagazine 2019

Jaarboek Verspanen & Solutions Magazine 2019 – (1 editie per jaar)

Het Jaarboek Verspanen is een gezamenlijke uitgave van Made-in-Europe en 54U Media en geeft een overzicht van de actuele trends en de ontwikkelingen op het gebied van verspanen, deze zullen worden onderverdeeld in diverse rubrieken waaronder Machinebouwtechnologie, Industrie 4.0, Bewerkingstechnologie, Gereedschappen, Koelsmeermiddelen, kwaliteitscontrole/procesbewaking, Automatisering, Vakmanschap, De Markt en Nieuwe technologie. Het Jaarboek Verspanen heeft een stevig karakter met een terugblik op de innovaties van 2016 en een vooruitblik op de innovaties voor 2017. Uiteraard zal ook het uitgebreide leveranciersregister met bedrijfsprofi elen niet ontbreken, opname van uw (basis)bedrijfsgegevens geheel gratis!

Mediakaart Jaarboek Verspanen 2019

Selectie van redactie

Laatste nieuws

X