MetaalNieuws 2020 – Print + Online – (22+1 edities per jaar)

De lezers van MetaalNieuws zijn ruim 17.000 ondernemers in de Nederlandse en Belgische metaalverwerkende industrie, waarvan er 12.000 behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kerndoelgroep bestaat uit directeuren/grootaandeelhouders die zelf dagelijks leiding geven aan de onderneming. De 2e doelgroep wordt gevormd door de zakelijke en technische managers in de metaalsector. De 3e groep bestaat uit toeleveranciers van onder meer materialen, machines en andere productiemiddelen, bewerkingscapaciteit, software en zakelijke dienstverlening. MetaalNieuws heeft een gratis verspreiding.

Mediakaart MetaalNieuws 2020

PlaatBewerkingsNieuws 2020 – (4 edities per jaar)

PlaatbewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad voor plaatbewerkende ondernemingen, die niet-verspanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlaktebehandelingen) in hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in alle aspecten van de plaatbewerkingstechnieken en besteedt daarbij aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaatmateriaal, service- handels- en distributiecentra, machine- en gereedschapleveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs- en technisch adviesbur eaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Mediakaart PlaatBewerkingsNieuws 2020

3D Printmagazine 2020 – (4 printedities)

Het 3D Printmagazine voor de maakindustrie wil behalve informeren ook bijdragen aan de leercurve die bedrijven door moeten in de transitie. Dat zal gebeuren aan de hand van praktische informatie en vergelijkingsoverzichten die de verschillen en overeenkomsten van de verschillende technieken inzichtelijk maken. Het blad spreekt echter ook de professional aan, die al meer ervaring heeft en gaat de economische kant van 3D-printen belichten. Het magazine wordt verspreid onder maakbedrijven uit zowel de metaal- als kunststofverwerkende industrie en engineeringbureaus en productontwikkelaars. Het is een technologie die het verspanen en ook wel de plaatbewerking aanvult.

Mediakaart 3D Printmagazine 2020

Solutions magazine 2020 – (3 edities per jaar)

Solutions magazine is een uitgave van Made-in-Europe.nu en 54U Media, uitgever in de metaal. Dit magazine geeft een overzicht van nieuwe technologie en de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van verspanen.
Het verschijnt naast de website en de digimagazines. De gedrukte oplage van dit magazine bedraagt 7.500 exemplaren en het wordt gratis verspreid in de verspanende industrie in Nederland en België.

Mediakaart Solutions magazine 2020

Selectie van redactie

Laatste nieuws

X