PKM en OOM helpen verspaningsbedrijven

258

OOM heeft het initiatief genomen om verspaningsbedrijven extra te ondersteunen in het oppakken van nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er onder andere extra opleidingsfaciliteiten beschikbaar voor vaktechnische ontwikkeling.

PKM en OOM hebben de handen ineen geslagen om verspaningsbedrijven te helpen hun organisatie te ontwikkelen zodat deze aan de eisen van de nieuwe tijd voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de inzetbaarheid, competentieontwikkeling en ontwikkeling van de werkorganisatie.

Op verspaningsbedrijven komen veel nieuwe ontwikkelingen af, de technologie verandert snel en de markt is dynamisch en veeleisend. De organisatie en medewerkers moeten in beweging gaan komen om toekomstgericht invulling te geven aan de nieuwe tijden.

PKM en OOM werken in dit traject nauw samen om bedrijven op praktische wijze een stap verder te brengen. Hiervoor wordt een beproefde aanpak toegepast, die inmiddels bij veel bedrijven zijn waarde heeft bewezen. Voor deze aanpak stelt het OOM extra subsidie beschikbaar via het zogenaamde Ontwikkelingsbudget.

PKM Trainingsprogramma 2018 online
De Persoonlijke Trainings Toelage voor 2018 (PTT2018) van het OOM is weer beschikbaar. De regeling is ten opzichte van 2017 onveranderd gebleven. PKM heeft de regeling samengevat op haar website.

Ook de PKM Trainingskalender 2018 met een overzicht van alle cursussen en trainingen, zowel open, als in-company staat online. Vrijwel alle cursussen van PKM komen in aanmerking voor de PTT2018 regeling.

Facebook Comments