Aantal mensen met technisch beroep neemt toe, zorgen over instroom

Het aantal werkenden in een technisch beroep neemt verder toe. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact die maandag is gepresenteerd tijdens de Jaarconferentie Techniekpact.

De toename van het aantal werkenden wordt veroorzaakt door nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meer jongeren een technische opleiding gaan volgen, zij zijn nu gaan werken. In de instroom in de technische profielen en studies is, na een aantal jaren stabilisatie, nu een lichte afname te zien. “Om te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijft extra inzet dus hard nodig”, aldus Techniekpact voorzitter Thea Koster. “Dit gaan wij alleen realiseren met een lange termijn strategie.”

Trends

De Monitor Techniekpact geeft een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in het onderwijs en arbeidsmarkt aangaande techniek. De volgende trends zijn zichtbaar:

– Op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een flinke groei te zien van het aantal personen met een technisch beroep. Tussen 2013 en 2019 is het aantal personen met een technisch beroep met ruim 13% toegenomen tot 1.582.000.

– Het aantal vrouwen met een technisch beroep is tussen 2018 en 2019, 3 keer sneller gegroeid (9%) dan het aantal mannen (3% ).

– De stijging van het aantal vrouwen in technische beroepen vindt voornamelijk plaats bij vrouwen met een hogere opleiding. Het afgelopen jaar gaat dit om een toename van 15%.

– Zowel in het hoger onderwijs als in het middelbaar onderwijs is het aandeel technisch gediplomeerden toegenomen. In het hoger onderwijs tot 26%, in het mbo tot 29%.

– Na een aantal jaren van stabilisatie vindt in 2019-20 voor het eerst een lichte daling plaats in de instroom in technische profielen en studies. Dit geldt zowel voor het vmbo (afname van 20% naar 19%), havo/vwo (49% naar 48%) als voor het middelbaar (29% naar 28%) en hoger onderwijs (29% naar 28%). Op termijn zal dit effect hebben op de instroom naar de technische beroepen. Wel zal naar verwachting de dit jaar gestarte uitvoering van regionale plannen voor Sterk techniekonderwijs een positief effect gaan hebben op de instroom in vmbo en mbo.

Deze cijfers betreffen de instroom van 2019/2020 en arbeidsmarkt van 2019, dus voor het coronavirus.

De Monitor Techniekpact, is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, en geeft inzicht in de stand van bètatechniek. Ze maakt zichtbaar wat de trends zijn en waar de uitdagingen liggen. Deze database is in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers altijd toegankelijk zijn via www.techniekpactmonitor.nl.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Techniekpact op weg naar 2020

19-04 De ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben het geactualiseerde Techniekpact 2020 in…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV