Aanzienlijk minder krimp; bodem in zicht voor Nederlandse industrie

De Nevi PMI van juli was 47.9, aanzienlijk hoger dan het cijfer van juni en een indicatie van een bescheiden verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse maakindustrie. “Het lijkt erop dat de Nederlandse industrie de bodem bijna bereikt heeft”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, in een toelichting. Hij heeft goede hoop op economisch herstel in 2021.

De geringere krimp was het gevolg van betere resultaten bij de productie en de nieuwe orders. De daling van de productie was het laagst in vijf maanden en hoewel de nieuwe orders index nog steeds een daling aangaf, was deze bijna 8 punten hoger dan vorige maand. Ook de nieuwe exportorders daalden minder, maar hier bleef de daling aanzienlijk. De werkgelegenheid daalde opnieuw flink en de inkoopactiviteiten bleven afnemen. Hetzelfde gold voor de hoeveelheid ingekocht materiaal. De voorraad eindproducten bleef grotendeels gelijk. De levertijden namen in de kleinste mate toe sinds oktober 2019. De inkoopprijzen daalden voor de vierde maand op rij en ook de verkoopprijzen daalden. In beide gevallen was deze daling echter kleiner dan in juni. De verwachtingen voor de toekomstige productie bleven positief en ook deze deelindex kwam hoger uit dan in juni.

Duitse industrie krabbelt op

Albert Jan Swart wijst erop dat de productie, nieuwe orders en lopende orders verder afnamen, maar dat de afname vrij klein was. “Aangezien de industrie in Duitsland en in de eurozone als geheel al voorzichtig opkrabbelt, zouden de nieuwe exportorders in augustus licht kunnen toenemen. De productie zal voorlopig nog op een laag niveau blijven. Wat betreft de productie over twaalf maanden zijn ondernemers nog optimistischer geworden. Er is goede hoop op economisch herstel in 2021.”

Uit diverse deelindicatoren blijkt volgens Swart wel dat de Nederlandse industrie heeft teruggeschakeld naar een lagere versnelling. “Inkopers houden nog steeds de hand op de knip en het aantal banen nam opnieuw in hoog tempo af. Ondernemers sneden al sinds maart in het aantal banen, maar dat was vooral in het aantal uitzendkrachten en tijdelijke contracten. In juli moesten ook medewerkers met een vast contract eraan geloven. Gedwongen ontslagen, reorganisaties en werktijdverkorting zijn aan de orde van de dag. Vooral bij producenten van kapitaalgoederen neemt de werkgelegenheid in hoog tempo af. Aangezien reorganisaties vaak voorbereidingstijd kosten, is het waarschijnlijk dat er de komende maanden nog meer ontslagen vallen.”

Deflatie

Volgens de ondervraagde inkoopmanagers treedt er ook deflatie op. De inkoopprijzen daalden opnieuw sterk, maar wel iets minder sterk dan in juni. De prijsdaling hangt vermoedelijk vooral samen met lagere grondstofprijzen. De verkoopprijzen daalden in juli slechts licht, na sterke dalingen in mei en juni. Vermoedelijk komt dat doordat de vraag nog altijd zeer zwak is, maar niet veel verder is verslechterd. De marges zijn mogelijk licht gestegen.

Kijkend naar de inkoopmanagersindices van andere landen valt op dat de val van de Nederlandse industrie minder diep lijkt dan die in Duitsland en in de eurozone als geheel. Zo waren in heel Europa fabrieken voor auto’s en vrachtwagens van half maart tot half mei gesloten vanwege een gebrek aan onderdelen uit China. In Duitsland, dat een relatief grote auto-industrie heeft, nam de industriële productie volgens het Statistisches Bundesamt in april af met 25 procent (jaar-op-jaar). In Nederland, dat relatief weinig van zulke fabrieken heeft, bleef de daling in april volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beperkt tot 11 procent.

Voorraden gereed product

Niet toevallig veert de productie in Duitsland ook weer sneller op, net als in de eurozone als geheel. In mei nam in Duitsland de industriële productie maand-op-maand toe met 7,8 procent. Ten opzichte van mei vorig jaar lag de productie nog wel 19,3 procent lager. In Nederland daalde de productie in mei echter verder, naar -12,5 procent jaar-op-jaar. Swart: “Vermoedelijk is deze verdere daling te verklaren doordat de Nederlandse industrie veel levert aan andere industriële bedrijven in de rest van Europa, met name in Duitsland. Veel fabrieken van Europese afnemers waren van half maart tot half mei gesloten, ook vanwege strenge ‘lockdowns’, terwijl Nederland doorging met produceren. Daardoor moeten in Nederland grotere voorraden gereed product zijn ontstaan.”

Goede hoop op herstel in 2021

De overproductie van de eerste maanden van de crisis verklaart waarom de Nederlandse inkoopmanagersindex nog altijd onder de 50 noteert, terwijl de inkoopmanagersindices (flash pmi’s) voor de industrie in Duitsland en in de eurozone van eind juli duidelijk wijzen op groei (respectievelijk 53,2 en 54,0). Het dal was voor de Nederlandse industrie dus veel minder diep, maar daardoor klimt de sector er ook langzamer uit.  “Als de nieuwe orders in de komende maanden weer toenemen, kan ook de Nederlandse industriële productie licht aantrekken. Een toename van de index naar boven de 50 ligt dan voor de hand, wat duidt op een toename van de activiteit, al blijft het niveau van de productie voorlopig nog wel laag. Zeker is wel dat ondernemers nog optimistischer zijn geworden over de productie over twaalf maanden. Dat duidt op goede hoop op economisch herstel in 2021”, besluit Swart.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Orders blijven binnenstromen

02-08 De toename van de productie nam iets af in vergelijking tot juni, maar bleef…

Bedrijf en Economie

Grootste groei orders ooit

01-06 Om tekorten en vertraagde leveringen voor te blijven, breidden de producenten hun inkoopactiviteiten in…

Bedrijf en Economie

Recordgroei zet door

03-05 De ongekende groei van de productie werd gestuwd door grote stijgingen van het aantal…

Bedrijf en Economie

Winstgevendheid onder druk door hogere inkoopprijzen

25-04 Net als in andere jaren hebben ook in het eerste kwartaal van 2021 veel…

Bedrijf en Economie

Leveringsproblemen industrie verergeren door Suez-file

01-04 De NEVI PMI steeg in maart van 59.6 naar het recordniveau van 64.7. De…

Bedrijf en Economie

Nevi PMI noteert grootste ordergroei in bijna 3 jaar

04-01 De Nevi PMI van december is uitgekomen op 58.2, de grootste verbetering van de…

Bedrijf en Economie

Industrie veel optimistischer dankzij vaccins en nieuwe orders

01-12 De Nevi PMI van november is uitgekomen op 54.4 en markeert daarmee de grootste…

Toeleveren

Nieuwe vrachtwagen geeft Hop Machines meer mogelijkheden

30-11 Hop Machines in Wilbertoord heeft een nieuwe Scania vrachtwagencombinatie (730 pk) aangeschaft. Hierdoor kan…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X