Afschaffing jeugdlonen heet hangijzer aan cao-tafel

Het overleg over de nieuwe cao Metaal & Techniek verloopt stroef. Op 28 maart is er nog een laatste kans om spijkers met koppen te slaan. Het doel van de werkgevers is nog steeds om de vakbonden dan een totaalvoorstel te doen.

Volgens werkgevers leidt afschaffen van de jeugdlonen tot een onverantwoord grote kostenstijging van gemiddeld 55% bij de jeugdlonen.

Afbeelding: FNV Young & United

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie spreken van een impasse. Volgens hen weigeren de werkgevers te elfder ure om de noodzakelijke stappen te zetten om de branche aantrekkelijk te houden en zelfs met een loonbod te komen. Dat er iets moet gebeuren om de sector aantrekkelijk te houden is volgens de bonden wel duidelijk. Bijvoorbeeld met de jeugdlonen en verbeteringen voor leerlingen die de Beroeps begeleidende leerweg (BBL) volgen. Dit zijn al jaren hete hangijzers aan de cao-tafel.

Terwijl de vakbonden de jeugdlonen willen afschaffen, hebben de werkgevers voorgesteld de conclusies af te wachten van de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad. Maar daarmee gaan de vakbonden niet akkoord. Ze spreken van een vertragingstactiek van de werkgevers. Werkgeversonderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT): “We hebben onze teleurstelling over deze opstelling uitgesproken en gaan ons beraden op de nu ontstane situatie. Ons doel blijft om de vakbonden op 28 maart een totaalvoorstel te doen. Maar dit maakt het er niet eenvoudiger op.”

Onverantwoorde kostenstijging

Volgens werkgevers leidt afschaffen van de jeugdlonen tot een onverantwoord grote kostenstijging van gemiddeld 55% bij de jeugdlonen. Follon: “Dat is voor werkgevers niet te dragen. Bovendien levert de aanpassing die de vakbonden voorstellen, systeemtechnische complicaties op voor het loonhuis. Dat is nu gebaseerd op het verschil in beloning tussen jongeren die het vak aan het leren zijn en vakvolwassenen. Wij blijven de systematiek toetsen aan een logisch loongebouw. Uitgangspunten daarvan zijn leren moet lonen en een verantwoorde kostenstijging als onderdeel van een totaalpakket.”

Advies commissie Jeugdlonen is nodig

De werkgevers wilden in de paritaire commissie Jeugdlonen van de Vakraad verder praten over de jeugdlonen. Werkgevers zijn van mening dat een uitspraak van deze commissie helpt om de gesprekken aan de cao-tafel vlot te kunnen trekken. Follon: “Er is helderheid nodig over de jeugdlonen voordat werkgevers een totaalvoorstel kunnen doen aan de vakbonden.”

‘Werkgevers blokkeren cao-proces’

Peter Reniers, bestuurder FNV Metaal noemt het standpunt van de werkgevers opmerkelijk: “Werkgevers zien geen reden tot aanpassing in de cao en zien geen problemen bij instroom. Dit standpunt is zeer opmerkelijk omdat werkgevers een half miljard euro vragen aan de overheid om de instroom te bevorderen en daarmee de tekorten in de techniek op te vangen. En ook wij zien dat er een enorme tekort is aan technisch personeel. Nu werkgevers geen afspraken over jeugdlonen en BBL’ers willen maken, blokkeren zij het hele cao-proces. In ruim twee derde van alle cao’s die de FNV afspreekt is het jeugdloon afgeschaft, nu deze nog.”

Groot personeelstekort

Bernard Zijlstra, bestuurder CNV: “De branche kampt met een groot personeelstekort. Werkgevers roepen dat ze een aantrekkelijke cao willen. Maar ze vegen wel al onze verbetervoorstellen van tafel. Om zelf alleen maar met verslechteringen te komen. Zo los je het tekort niet op, je maakt het alleen maar groter.”
Suat Koetloe, bestuurder De Unie: “We zijn zeer teleurgesteld en bezorgd over de afhoudende reacties van de werkgevers. Op deze manier geven de werkgevers het verkeerde signaal, op alle fronten. Zo wordt de sector voor niemand ooit aantrekkelijk.”

Laatste kans

Op 28 maart is er nog een laatste kans om toch concrete afspraken te maken voordat de huidige cao afloopt. Deze datum was eigenlijk gereserveerd als ‘reserve-ronde’, maar zal nu ingezet worden als serieuze onderhandeling.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Onderhandelingen nieuwe cao Metalektro worden spannend

23-04 Volgens CNV-onderhandelaar Arthur Bot is wat de werkgevers tot nu toe bieden ‘uiterst teleurstellend’.…

Personeel en Opleiding

Metaal gaat staken voor nieuwe cao; acties starten maandag in Friesland

17-04 De vakbonden roepen hun leden op tot actie, omdat de werkgevers na weken van…

Personeel en Opleiding

Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers

15-04 Het ultimatum verloopt aanstaande woensdag om 18.00 uur. Indien de werkgevers niet met de…

Personeel en Opleiding

Werkgevers doen ‘stevig’ eindbod voor nieuwe cao’s Metaal & Techniek

15-04 UPDATE:      Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers…

Personeel en Opleiding

Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

08-04 Vakbond FNV Metaal zal de werkgevers nu samen met de andere bonden op korte…

Personeel en Opleiding

Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

29-03 Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over…

Personeel en Opleiding

CNV: ‘Werknemers metalektro hebben inhaalslag te maken’

11-03 De bond gaat de cao-onderhandelingen, die op 21 maart starten, in met een inzet…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV