Amerikaanse staalfabrieken profiteren van importheffingen

0

Wat zijn nu de effecten van de protectionistische maatregelen van de VS op staal en aluminium? “Het lijkt reëel om binnenkort ook binnen de EU een opwaartse trend bij de staalprijzen te zien”, zegt Noviostaal in haar Staaljournaal van augustus.

Noviostaal signaleert dat er in de staalmarkt van de Verenigde Staten steeds meer sprake is van een tweedeling. Machinebouwers en automobielfabrikanten spreken steeds meer zorgen uit over de hoge staalprijzen, die het gevolg zijn van de ingevoerde importheffingen. De staalfabrikanten zelf, die de heffingen toejuichten, profiteren veel van deze protectionistische maatregelen.

Staalprijzen fors opgedreven
Staalimporten zijn sterk in omvang gedaald, de binnenlandse vraag is enorm gestegen en die gegevens samen hebben de staalprijzen fors opgedreven. De stijging van de prijzen zal zelfs nog in het 3e kwartaal verder gaan, zo verwachten marktinsiders. De staalmakers Nucor, US Steel (USS) en zelfs ArcelorMittal (AM) profiteren allen van de hogere prijzen. AM publiceerde onlangs haar grootste winstcijfer in 7 jaar tijd vooral geholpen door de hogere marges bij haar vestigingen in de VS. De toegenomen binnenlandse vraag en de gestegen prijzen hebben ook er toe geleid dat USS haar gesloten fabrieken in Illinois weer in gebruik gaat nemen. Samengevat verkeert de Amerikaanse staalindustrie dus in riante omstandigheden.

Meer productie in China
Echter ook in China neemt de productie toe. Ondanks dat er door de nationale overheid afbouw van productiecapaciteiten wettelijk is opgelegd is er in juli toch weer meer ruwstaal gefabriceerd. De totale productie ruwstaal in die maand was 81,24 miljoen ton, daarmee 7,2% meer dan in juli 2017 en het hoogste maandproductiecijfer ooit. De groei wordt verklaard als zijnde een gevolg van efficiencyverbetering in de productie middels toepassing van hogere ertskwaliteiten en uitbreiding van producten door meer gebruik te maken van schroot. Het zijn die ontwikkelingen en daarnaast de dreiging van meer staalexport naar Europa, die de EU heeft doen besluiten tot het tijdelijk invoeren van extra importbeperkende maatregelen, zoals het vorige StaalJournaal al aankondigde.

Zorg EU-staalfabrikanten
De dreiging van meer staalinvoer in Europa is ook de verklaring, waarom de meeste EU-staalfabrieken onlangs weliswaar prachtige kwartaal- of halfjaarcijfers publiceerden, maar tegelijkertijd met enige zorg kijken naar deze globale ontwikkelingen. Het zijn namelijk niet alleen de importheffingen die onzekerheid in de markt bevorderen, maar ook de onvoorspelbare effecten ervan. Binnen de Europese staalmarkt bestaat ook geen helderheid over de geplande overname van ILVA door ArcelorMittal, aangezien de nieuwe Italiaanse regering aanvullende eisen gesteld zou hebben voor deze overname en bovendien ook nog een onderzoek wil laten verrichten naar de hele overnameprocedure. De overname door AM zelf had de EU al goedgekeurd, maar wel onder de voorwaarde dat bepaalde fabrieken in andere EU-landen afgestoten zouden worden. Dit om te voorkomen dat AM een te dominante marktpositie zou krijgen. Nu er op zijn minst vertraging in de overname van ILVA is gekomen, is er ook weer onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van resp. de overnames van productie-eenheden in o.a. Roemenië en België.

Schaarste warmgewalste rollen
De levertijden bij de diverse walswerken zijn behoorlijk uitgelopen. Daarbij komt dat Salzgitter in november een walslijn gedurende een aantal weken voor onderhoud stil zal leggen. Al met al zou dat in het komende kwartaal wel eens tot een beperking van materiaalaanbod kunnen leiden en daarmee wellicht een schaarste aan warmgewalste rollen. De vraag is in deze zomermaanden logischerwijs wat ingezakt, maar Noviostsaal verwacht de komende weken een aantrekkende markt, omdat voorraden weer aangevuld moeten gaan worden. “In China noteren we voor de komende maanden gestegen prijzen, in Amerika zijn ze al hoog en is er geen aanleiding voor een daling. Kortom mits er geen rare economische en/of politieke ontwikkelingen zullen plaatsvinden, lijkt het reëel om binnenkort ook binnen de EU een opwaartse trend bij de staalprijzen te zien.”