AWK 2021: Duurzame en veerkrachtige productie stelt toekomst veilig

Industriële productie draait tegenwoordig maar om één ding: productiviteit. De waarden achter deze term hebben tot nu toe een emissievrije en duurzame productie voorkomen, ook al zou dat technologisch en economisch al mogelijk zijn. De veranderende eisen van de kapitaalmarkt vragen nu om een holistische kijk op duurzaamheid en vereisen dat industriële bedrijven het concept van productiviteit heroverwegen.

Het Werkzeugmaschinenlabor (WZL) van de RWTH Universiteit van Aachen en het Fraunhofer Instituut voor Productietechnologie IPT zullen tijdens het dertigste Aachen Machine Tool Colloquium (AWK) op 22 en 23 september 2021 in Eurogress Aachen de vraag bespreken hoe het Internet of Production (IoP) dit proces kan ondersteunen en tegelijkertijd bedrijven crisisbestendig kan maken.

Met de gevolgen van de Corona-pandemie die veel productiebedrijven treft en de wereldeconomie op de lange termijn verandert, doen zich opnieuw trendsettende vragen voor over de toekomst van de productietechnologie. De dertigste AWK zal daaom dan ook in het teken staan van het versterken van de industriële veerkracht van bedrijven: “we willen bedrijven in staat stellen om ingrijpende crises succesvol het hoofd te bieden om binnen korte tijd weer winstgevend te kunnen opereren.” Tegelijkertijd willen de organisatoren de ondernemersvisie op de toekomst aanscherpen zodat de productieomslag naar een duurzame productiviteit kan worden gerealiseerd.

Voor de bezoekers van het evenement moet het colloquium belangrijke impulsen geven om op lange termijn internationaal competitief te blijven. AWK’s nieuwe thema, ‘Turning Data into Sustainability’, is bedacht om te laten zien hoe productiebedrijven on-demand dataverzameling en machine learning kunnen gebruiken om snelle, foutloze verbeteringen in serieproductie te realiseren en hoe ze daardoor kunnen produceren op een veerkrachtige en duurzame manier.

Beperk overproductie en verminder het verbruik

De industrialisatie heeft de afgelopen honderd jaar bijna alle sectoren van de economie veroverd en wordt gekenmerkt door voortdurende kostenoptimalisatie, tijdwinst en kwaliteitsverbeteringen. Echter heeft de overproductie ook geleid tot een snelle toename van het verbruik van hulpbronnen en de CO2-uitstoot. Hoewel dit de reden is waarom grote delen van de bevolking het zich nu kunnen veroorloven om gekochte goederen zoals kleding, apparaten, voertuigen, machines of infrastructuur te bezitten, verbruikt de productie van deze goederen energie en grondstoffen, waarvan recuperatie vaak onmogelijk is.

Tegenwoordig wordt dit kapitaal- en hulpbronnenintensieve productiviteitsdenken ingehaald door het toekomstige beeld van een meer ecologisch ingestelde samenleving. Als gevolg hiervan verandert ook de kapitaalmarkt van doel en verandert de focus van investeerders in de richting van milieu en maatschappij. Dit dwingt productiebedrijven om duurzame veranderingen door te voeren.

Digitalisering kwantificeert de werkelijke productiekosten

De organisatoren van het Aachen Machine Tool Colloquium zien daarom één antwoord op de resulterende uitdagingen in een transitie naar een duurzaam en emissievrij productieontwerp. De onderzoekers uit Aken noemen het zogenaamde Internet of Production (IoP) als de belangrijkste oplossing voor een dergelijke productie-omslag. Het IoP is ontworpen om productiebedrijven te helpen meer duurzaamheid, efficiëntie, productiviteit, kwaliteit en concurrentievermogen te bereiken. De veilige beschikbaarheid van data, informatie en kennis, waar en wanneer dan ook, wordt gezien als een van de belangrijkste beloftes van Industrie 4.0 en vormt tegelijkertijd de basis voor verdere ontwikkeling.

Voor wetenschap en industrie is het de taak om de centrale vragen te beantwoorden die de kern van AWK’21 zullen vormen: hoe waardevol is de verscheidenheid aan geregistreerde gegevens in bedrijven vandaag voor productiebedrijven? Hoe kunnen algoritmen en analyses worden gebruikt om betrouwbare voorspellingen te doen om end-to-end controle over de productie te krijgen en zowel efficiënt, winstgevend als duurzaam te kunnen opereren?

Het IoP vormt dus een startpunt om de eisen die de productie-omslag aan productiebedrijven stelt te beheersen: op basis van een Digital Shadow levert het IoP de infrastructuur en schept het de voorwaarden om ruwe data gedurende de productlevenscyclus te kunnen gebruiken. De resulterende transparantie over alle productlevenscycli en stadia van de waardeketen kan helpen ervoor te zorgen dat de productie uiteindelijk wordt afgestemd op de werkelijke behoeften en vraaghoeveelheden van klanten. Digitalisering stelt bedrijven in staat om bijvoorbeeld materialen en energie te besparen, slijtage aan gereedschappen en machines te verminderen en kostbare hightechproducten lichter, robuuster en efficiënter te maken.

Meer informatie over de conferentie vindt u hier.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV