Bevordering ketenintegratie is FDP op het lijf geschreven

0

Frederik Lodeizen draagt vanaf 1 april zijn activiteiten als directeur van de FDP over aan zijn Tatasteel collega Egbert Jansen. Tot aan zijn pensioen – eind dit jaar – zal Lodeizen zijn opvolger ondersteunen en inwerken. Bij dat ondersteunen horen ook introductiebezoeken aan diverse partijen in de plaatwerkketen, maar daar komt het door de coronacrisis vooralsnog niet van.

De letters FDP staan voor Federatie Dunne Plaat. Maar een aantal jaren geleden is de subtitel van de organisatie gewijzigd in Federatie Metaalplaat. Want het werkgebied van de FDP is in de loop der jaren sterk uitgebreid en veranderd. Aanvankelijk gefocust op 1-3 mm dik plaatmateriaal, hebben de activiteiten inmiddels betrekking op het hele pallet van plaat en buis: ook op de superdunne foliën, de dikte-range boven de 3 mm naar 6 tot 15 mm en de sterke staalsoorten.

Ketenaanpak cruciaal

De FDP is opgericht in de jaren negentig van de vorige eeuw. Een van de initiatiefnemers was Hoogovens, de voorloper van het huidige Tatasteel IJmuiden. De aanleiding hiervoor was dat veel werk uit de plaatwerkketen aan het verdwijnen was. De remedie daartegen was onder andere: kennis toegankelijk maken, daardoor sneller innoveren en zo de concurrentiekracht van de Nederlandse plaatwerkketen versterken.

Cruciaal daarbij was de ketenaanpak. Daar moest de stichting FDP voor zorgen met deelnemers uit de hele keten: producteigenaren (OEM’ers), plaatverwerkers, handelaren en distributiecentra, producenten van plaat en buis en toeleveranciers. “We zijn een kennisnetwerkorganisatie”, zegt Frederik Lodeizen. “De leden bepalen wat de thema’s zijn, aan de hand van de ontwikkelingen waarmee ze mogelijk geconfronteerd zullen worden. De kennis daarover halen we op bij de innovators in de keten.”

Digitalisering

De thema’s zijn in de loop der jaren veranderd. Aanvankelijk ging het vooral over kennis van metalen en de technieken om die te verwerken. Tegenwoordig gaat veel meer over zaken als kleine serie productie, kleine serie robotisering en tracebility, markering en visionsystemen. “De thema’s hebben zich verbreed nu de digitalisering zo snel zichtbaar wordt”, aldus Lodeizen. “Het gaat nu vooral over standaardisatie, automatisering inclusief koppeling en integratie platform/software aansturing machines, modulair ontwerpen en informatie-overdracht tussen de verschillende schakels in de keten. Onze focus is geëvolueerd naar ketenintegratie en hierbij komt het potentieel van de rol die de FDP kan spelen natuurlijk heel goed naar voren. ASML is daarom bijvoorbeeld aangehaakt met ontwerpen in 3D en het delen daarvan in de keten.”

SCSN-format

Ook snelle en foutloze informatie-uitwisseling in de keten via het SCSN-formaat (Smart Connected Supplier Network) is een ontwikkeling waarbij de FDP nauw is betrokken. Wanneer afnemers en leveranciers met elkaar samenwerken via een platform dat SCSN ondersteunt, wordt het berichtformaat uit het softwaresysteem van de afnemer via het SCSN-formaat omgezet in het berichtformaat van het softwaresysteem van de leverancier. Het SCSN-formaat vormt op deze manier een nieuwe standaard binnen de maakindustrie die informatie-uitwisseling in de toeleverketen tussen verschillende bedrijven en hun systemen efficiënt en betrouwbaar laat verlopen. “Hiermee wordt goedkope en snelle digitalisering mogelijk gemaakt”, aldus Lodeizen, die de introductie en versterking van dit soort ontwikkelingen van harte ondersteunt. “Hiermee zijn grote voordelen te behalen vooral op het einde van de keten. OEM’ers die eigen engineering, productie en assemblage hebben en zich laten toeleveren kunnen hier sterk van profiteren.”

‘Samen zijn we sterker’

Egbert Jansen is het nieuwe gezicht van de FDP
Egbert Jansen is het nieuwe gezicht van de FDP

Aan Egbert Jansen de taak om innovatie in de Nederlandse plaatwerkindustrie verder te stimuleren. Het nieuwe gezicht van de FDP heeft een werktuigbouwkundige en materiaalkundige achtergrond. Als hoofd Technical Services bij Tatasteel Europe heeft hij veel ervaring met de markt en de verwerking van metalen in productieprocessen. Hij kent ‘de IJmuiden-kant’, heeft de uitdagingen gezien aan de klantenkant en kan op dezelfde golflengte met ondernemers in gesprek omdat hij als techneut weet wat er in hun productieprocessen gebeurt. Zo kan hij makkelijk als intermediair fungeren in de keten en van veel waarde zijn voor de FDP en haar leden bij het versterken van de concurrentiekracht van de supply chain van metaalplaat en buis. “Wat mij betreft is ‘Samen zijn we sterker’ de slogan voor de toekomst”, zegt Jansen, die veel zin heeft in zijn nieuwe taak. Naast de activiteiten voor de FDP (50%) zal hij binnen Tatasteel verbeteringsprojecten leiden rond product en klant. “We zijn bijvoorbeeld bezig met het sneller koppelen van nieuwe innovaties in coated metalen aan product markt combinaties. In mijn werkzaamheden voor de FDP zal ik bij dat soort zaken aansluiting zoeken.”

Ook wil Jansen de kennis van staalproducten en kwaliteiten eenvoudig toegankelijk maken voor de plaatwerkketen. “De ontwikkeling van een probleem oplossingsmodule voor de basis verwerkingsprocessen die via de nieuwe FDP website, die we nu aan het opzetten zijn, beschikbaar gaat komen zal een interessante uitbreiding zijn van het FDP-aanbod. Het gaat erom deze kennis zo simpel mogelijk en laagdrempelig voor iedereen toegankelijk te maken.”