Binnenkort stakingen in kleinmetaal

De werkgevers in de Metaal en Techniek zijn niet ingegaan op het ultimatum dat de bonden hadden gesteld om akkoord te gaan met hun eisen voor een nieuwe cao. Dit betekent dat acties onvermijdelijk zijn.

Na een extra onderhandelingsronde op 14 oktober braken de bonden het overleg af en stelden een ultimatum. Dat is op 27 oktober verstreken.

Na een extra onderhandelingsronde op 14 oktober braken de bonden het overleg af en stelden een ultimatum. Dat is op 27 oktober verstreken. “Dus nu is het officieel. We hebben het stadium van actievoeren definitief bereikt”, stelt onderhandelaar Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen vast. Volgens hem zal CNV Vakmensen nu in overleg met zijn leden en de collega’s van FNV en de Unie het actietraject invullen. FNV heeft al aangekondigd dat er binnenkort stakingen in de sector zullen worden georganiseerd.

Metaalunie betreurt acties

Metaalunie zegt in een reactie het natuurlijk te betreuren dat de vakbonden mogelijk overgaan tot het voeren van acties, aangezien bedrijven nog herstellende zijn van de sterke terugval van de omzet en orderposities tijdens Covid-19. “Er is sprake van herstel, wat met name de omzet en de orderposities betreft. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de winstgevendheid van de bedrijven geen gelijke tred houdt met de toegenomen exploitatiekosten”, aldus Metaalunie.

Eisen vakbonden

Er zit een flink gat tussen wat de bonden eisen en wat de werkgevers bieden. Dit zijn de eisen van de bonden:

 • voor iedere werknemer in de sector het recht om 3 jaar vóór de AOW-leeftijd gebruik te  kunnen maken van de RVU-regeling
 • continuering van het generatiepact zoals die in de (geëxpireerde) cao staat omschreven, met het recht op de 60-80-100 regeling
 • uitbreiding van het verlofsparen van 50 weken naar 100 weken
 • consignatiediensten worden door werknemers boven de 55 jaar uitsluitend op vrijwillige basis verricht
 • 1% van de loonruimte wordt beschikbaar gesteld voor een individuele leerrekening
 • € 100.000 wordt beschikbaar gesteld aan vakorganisaties om instroom van werknemers buiten de sector te stimuleren
 • 3% loonsverhoging voor alle werknemers in de sector vloer €110,00 bruto per maand
 • een stagevergoeding van minimaal € 200,00 bruto per maand
 • aanvulling tot 100% van laatstverdiende salaris, op de uitkering op basis van wet WIEG
 • betaald ouderschapsverlof
 • faciliteren van tijd voor mantelzorg
 • thuiswerkvergoeding van € 2,00 per dag
 • 5 mei als feestdag opnemen in de cao

Handreikingen werkgevers

Volgens Metaalunie wijken deze in de ultimatumbrief geformuleerde voorwaarden zo sterk af van hetgeen voor werkgevers wenselijk en haalbaar is, dat ze niet anders kunnen dan ze af te wijzen.
De werkgevers stellen dat ze diverse handreikingen hebben gedaan om tot een akkoord te komen. Maar volgens hen hebben de bonden grote moeite met het constructieve gesprek dat werkgevers willen voeren om te komen tot één integrale ouderenregeling, waaronder de door vakbonden voorgestelde Regeling Vervroegd Uittreden. “Het is teleurstellend dat er niet verder gesproken wordt over de, overigens niet in beton gegoten, door werkgevers geschetste contouren voor een nieuwe cao”, zei Ron Follon, werkgeversonderhandelaar FWT, na afloop van het cao-overleg op 14 oktober.

Werkgevers hebben voorgesteld de maandlonen in een nieuwe cao met een looptijd van 12 maanden, te verhogen met € 42,50 per maand in plaats van een percentage over alle lonen. Hiermee gaan met name jongeren er meer op vooruit, wat goed is voor de aantrekkelijkheid van de sector. “Kijkend naar de laatste cao is er daarmee sprake van een goede loonsverhoging van gemiddeld 2,8% per jaar in de periode 2019-2022. Zelfs met de impact van de coronapandemie op bedrijven zijn de lonen meer dan gemiddeld verhoogd”, aldus FWT.

Complete cao

De werkgevers hebben de afgelopen onderhandelingsrondes keer op keer aangegeven dat, ondanks dat in hun ogen de huidige cao compleet is, de bereidheid er is om door te praten over het invoeren van een Regeling Vervroegd Uittreden. Onder meer in combinatie met het aanpassen van het generatiepact en het opschuiven van de leeftijd van de seniorendagen naar 60 jaar. “Daarover willen we nog steeds verder praten”, zegt Follon. “Het is belangrijk te beseffen dat we nu ook al een complete cao hebben. Een heleboel zaken zijn al goed geregeld. De huidige cao is in die zin af. Als vakbonden toch iets willen toevoegen aan de cao, vinden werkgevers dat er dan ook goed moet worden gekeken naar de effectiviteit van de al bestaande afspraken.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Personeel en Opleiding

Staking breidt zich uit

09-02 Mustafa Kirac, bestuurder FNV Metaal: “In het kader van de verbreding gaan we in…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?