Bonden wijzen eindbod af; nieuwe stakingen cao Metalektro

0

De vakbonden hebben een nieuw eindbod van de werkgevers (FME) voor de cao Metalektro afgewezen en gaan donderdag en vrijdag opnieuw staken. FME noemt de afwijzing onbegrijpelijk en heeft de achterban uitgenodigd voor Café-cao-bijeenkomsten om de ontstane impasse te bespreken.

In een ultieme poging om tot een akkoord te komen heeft FME vorige week namens de werkgevers in de Metalektro de vakbonden een nieuw cao-voorstel gedaan. Hierin is het loonbod verhoogd van 2,5% in het eerdere voorstel naar 2,86% per twaalf maanden (7,87% voor de hele looptijd). Daarnaast wil FME ruim € 11 miljoen per jaar investeren in scholing. Ook stelt FME een generatiepact voor, waarvan vanaf 62 jaar gebruik gemaakt kan worden. Daarbij kunnen werknemers er, onder andere, voor kiezen om 80% te gaan werken, met behoud van 90% van het salaris en 100% pensioenopbouw. Daarnaast doet FME diverse voorstellen om de balans werk en privé te optimaliseren en gaat mogelijkheden voor zelfroosteren verder bekijken. FME stelt een looptijd van 33 maanden voor om voor langere tijd zowel bedrijven als werknemers zekerheid te bieden.

Onvoldoende aanknopingspunten
De bonden hadden tot dinsdag 11 september 12.00 uur de tijd om dit cao-voorstel van FME te accepteren. Ze hebben het echter verworpen. Onderhandelaar Loes Bezemer-Videler van CNV Vakmensen zegt hierover: “Het aanbod van de werkgevers lijkt op het eerste gezicht misschien een fraai verhaal. Maar het was ons al snel duidelijk dat de werkgevers niet substantieel over de brug willen komen en dit soort capriolen alleen maar uithalen voor de bühne. Ze wijzen al onze voorstellen af en komen niet tegemoet aan de wensen van werknemers. Dat is bijzonder spijtig. Deze tijd vraagt om een aantrekkelijke en toekomstbestendige cao. De tijden van verslechteringen zijn voorbij. Maar er zijn gewoon onvoldoende aanknopingspunten om hierover met de werkgevers in gesprek te gaan.”

Aantrekkelijk werken
CNV Vakmensen wil in de nieuwe cao onder meer zeggenschap voor werknemers op verschillende fronten, zoals ontwikkeling, scholing en werktijden, respect voor elke levensfase, gelijke rechten voor alle werknemers en een eerlijke verdeling van de winst, met daarbij een goede loonsverhoging. Bezemer-Videler: “We willen met elkaar een vitale sector, waar het aantrekkelijk werken is, waar oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen en waar jongere werknemers een toekomstperspectief hebben.”

Eisen genegeerd
Ook FNV Metaal is niet onder de indruk van het eindbod. Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal: “Wij stellen ons nog steeds constructief op, maar onze inbreng ligt blijkbaar met een grote prop in hun prullenbak, van onze looneis tot overwerkvergoedingen en van generatiepact tot investering in werknemers. Uit het eindbod van de werkgevers blijkt dat onze eisen zijn genegeerd. Een paar verslechteringsvoorstellen hebben ze ingetrokken. Blijkbaar moeten we daar blij mee moeten zijn, maar in deze tijd van economische voorspoed mag je investeringen verwachten in plaats van verslechteringen. Daarom gaan de stakingen in volle kracht door.”
Vorige week zijn de regionale estafettestakingen gestart in het zuiden van het land. Donderdag en vrijdag staan stakingen in Zuid-Holland op de planning bij IHC, Fokker en andere metaalbedrijven in de regio’s Papendrecht en Ridderkerk.

FME: onbegrijpelijk
FME vindt het onbegrijpelijk dat de bonden het eindbod niet hebben geaccepteerd. “Ons eindbod met een gemiddelde loonstijging van 2,86% ligt ruim boven het gemiddelde van de cao-loonstijgingen in Nederland tot nu toe.” FME gaat in gesprek met haar leden over mogelijke vervolgstappen. Daarom worden drie Café Cao-bijeenkomsten georganiseerd in Eindhoven (14 september), Naaldwijk (19 september) en Zwolle (20 september).