Carbon-Composites.nl sluit aan bij Bond voor Materialenkennis

De Bond voor Materialenkennis (BvM) wordt uitgebreid met een nieuwe sectie: de Technologie Groep Carbon-Composites.nl (CC-NL). Hierover is een principe akkoord bereikt op bestuurlijk niveau. De verwachting is dat de leden dit breed zullen ondersteunen.

Tijdens de beurs Engineering Materials (6, 7 en 8 december in Evenementenhal Gorinchem) zal de algemene vergadering van de BvM de opname van deze nieuwe sectie formeel goedkeuren. Woensdagmiddag 7 december wordt dit gevierd met een kort officieel gebeuren op de beursvloer. Engineering Materials is bij uitstek de showcase voor innovatie in gewicht besparende constructiematerialen, hetgeen is waar CC-NL voor staat.

Materiaaltechnische uitdagingen
BvM-voorzitter Guido Verhoeven is verheugd over de komst van Carbon-Composites.NL als nieuwe sectie: “Carbon gebaseerde composieten zijn een vrij nieuwe familie van hightech engineering materialen met tal van materiaaltechnische uitdagingen. Carbon-Composittes.NL vult in het Nederlandse taalgebied een leemte op het vlak van een gecoördineerd delen van kennis en kunde; dat is de voornaamste doelstelling van onze bond.” Ook Norbert van Kerkhof, de pas benoemde nieuwe voorzitter van CC-NL, is blij met de aansluiting. Volgens hem kan de BvM aan C-C.NL de broodnodige ondersteuning bieden, alsmede toegang tot hun grote achterban, om hun groei en activiteiten te begeleiden.

Kennisachterstand
CC.NL is opgericht nadat een 15-tal bedrijven begin dit jaar tijdens een verkennende bijeenkomst vaststelde dat Nederland een achterstand heeft ten opzichte van andere EU landen qua kennis op het gebied van hightech materialen in engineering toepassingen. Dit geldt met name voor het verwerken van de hoge sterkte vezels carbon tot carbon composieten. Kennis over Carbon-Composites is volgens deze bedrijven van strategisch belang. Want zonder carbon-composites, die licht, sterk en duurzaam zijn, is het niet mogelijk allerlei hightech producten en componenten voor machines, installaties, vlieg-, voer- en vaartuigen te bouwen. Het gaat hier bijvoorbeeld om robotica, vliegtuig componenten, drones, windturbines, vrachtauto’s, bussen, botenbouw, maar eigenlijk alles wat snel beweegt, licht van gewicht moet zijn en daarbij zo min mogelijk energie gebruikt.

Om de kennisachterstand snel te kunnen inlopen werd besloten een werkgroep opdracht te geven om te komen tot de oprichting van een materiaal technologie-groep, die de belangen van de carbon composites technologie bedrijven in het Nederlandse taalgebied behartigt. Dat resulteerde medio april tot de officiële oprichting van CC.NL. CC-NL zoekt samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten, technische universiteiten en hogescholen om meer research te kunnen doen en tevens werkt tevens aan scholing van voldoende technici die met deze materialen kunnen werken. Ook neemt CC-NL deel aan materialenbeurzen om promotie te maken voor CF en CC technologie en toepassingen.
Het secretariaat van Carbon-Composites.nl wordt per 1 januari bij het secretariaat van de Bond voor Materialenkennis ondergebracht.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema