Dekkingsgraad eindigt net onder de 100%; geen pensioenverlaging in 2020

0

Door de stijging van de rente daalden de verplichtingen van PMT in het vierde kwartaal van € 59,2 miljard naar € 55,7 miljard, waardoor de dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg van 93,4% naar 98,7%. De actuele dekkingsgraad van PMT is in het laatste kwartaal van 2019 door rentestijging en goede rendementen op met name aandelen gestegen van 94,6% tot 98,8%.

Goed nieuws voor gepensioneerden

Door de verbeterde financiële positie in combinatie met de interventie eind november van Minister Koolmees in de buffervereisten, zijn verlagingen van pensioenen in 2020 definitief van de baan. Dat is goed nieuws voor gepensioneerden en voor wie nog werkt en pensioen opbouwt bij PMT en PME.
Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “PMT heeft zich openlijk een voorstander getoond om in een transitie naar een nieuw stelsel de pensioenen niet te verlagen. Koolmees heeft rust en ruimte gegeven om dat nieuwe stelsel vorm te geven. Maar we zijn er nog niet. Een stelselherziening blijft noodzakelijk, dat blijkt maar weer uit de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Een rendement van 18,1% was niet genoeg om de stijging van de verplichtingen te compenseren door de sterke daling van de rente. De dekkingsgraad kan in minder dan een jaar zomaar met 10 tot 15% dalen of stijgen. In oktober 2018 was de dekkingsgraad bij PMT nog 105,3%, daarna zakte deze naar 91,6% in augustus en steeg naar 98,8% eind van het jaar. Terwijl de rendementen voortdurend hoog waren, was er steeds een dreiging met verlaging van pensioenen. Onze deelnemers worden er tureluurs van.”

Bovengemiddeld hoog beleggingsrendement

PME behaalde in het laatste kwartaal van 2019 een negatief beleggingsrendement van 0,8%. Over geheel 2019 was het totaal beleggingsrendement met 18,1% niettemin bovengemiddeld hoog. Het totaal vermogen van het fonds nam in het vierde en laatste kwartaal van 2019 licht af van € 55,3 miljard tot € 55,0 miljard. De lichte daling van het vermogen komt voort uit de waardedaling van vastrentende beleggingen als gevolg van de gestegen marktrente. Aandelenbeleggingen stegen substantieel in waarde in het laatste kwartaal en de beleggingen in onroerend goed en hoogrentende waarden behaalden gematigd positieve resultaten.
De alternatieve beleggingen van het fonds kenden een licht negatief rendement. Tegenover de waardedaling van vastrentende waarden door de rentestijging, staat de afname van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde af van € 59,2 miljard tot € 55,7 miljard. “Sinds het vorige kwartaal steeg de dekkingsgraad ruim 5% waardoor we net onder de 100% uit komen”, verklaart Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur. “Daarom hebben we goede reden om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling die minister Koolmees ons biedt om de pensioenen niet te verlagen in 2020. Hoewel het rendement in het vierde kwartaal negatief was, sloten we het jaar toch af met een beleggingsresultaat van 18,1%.”

Onzekerheden

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter PMT denkt dat het komend jaar niet gemakkelijk wordt, gegeven de onzekerheden ten aanzien van ontwikkelingen op de financiële markten en nieuwe regelgeving. “Het zal veel inspanningen vergen om ook het jaar 2020 goed te eindigen. Wat mij veel zorgen baart is dat deze korte termijn onzekerheden een evenwichtig lange termijnbeleid van PMT moeilijk maakt.”