Dormatec draagt bij aan betrouwbaar verspanen

0

Dormatec Environment Systems demonstreerde op de TechniShow live welke mogelijkheden het met haar hogedruk-, koel-, filter- en afzuigsystemen biedt om het verspaningsproces verder te optimaliseren en stilstand zo veel mogelijk te voorkomen.

Dormatec wil hiermee een bijdrage leveren aan een beter en betrouwbaar verspaningsproces, minder stilstand en een gezonder werkmilieu.

Bedrijfszeker proces
Meer spiluren en minder stilstand zijn al jaren centrale thema’s in het streven naar meer efficiency in de verspanende productie. Veel verspanende machines worden om die reden geautomatiseerd, maar dat vraagt wel om een betrouwbaar en bedrijfszeker proces. Procesoptimalisatie in de vorm van koeling, filtratie van spaanresten en emulsie, hogedrukunits, nevelfiltratie en oliescheiding levert daarin een belangrijke bijdrage aan een beter en betrouwbaar verspaningsproces en een gezonder werkmilieu.

Sterke afname storingen
Volgens directeur Manuel Schippers van Dormatec kan een bedrijfszeker en beheersbaar verspaningsproces niet zonder hogedruk, filtratie, koeling en afzuiging. “Sinds we die systemen leveren aan verspanende bedrijven, zien zij de verstoring door lintspanen, vervuiling van zowel de koelvloeistof als de olie sterk afnemen. En storingen als gevolg van verstopte leidingen, beschadigde pompen en zelfs het ziekteverzuim onder de werknemers zijn sterk terug gedrongen.”

www.dormatec.eu