Duitse werktuigmachinebouw levert 5 miljard euro in

0

De tweede coronagolf heeft de Duitse werktuigmachinebouw vol geraakt. De producenten zagen hun orderintake met 29 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van januari tot en met september is de orderintake met 33 procent teruggelopen.

“De conjuncturele indicatoren zijn in het derde kwartaal verbeterd, wat hoop gaf op een  verbetering op korte termijn. Maar die hoop is door de tweede golf de bodem in geslagen”, aldus Wilfried Schäfer, directeur van de branchevereniging VDW in zijn commentaar op de jongste cijfers van de Duitse werktuigmachine-industrie. “De orderintake is in het derde kwartaal op hetzelfde lage niveau gebleven als in de maanden daarvoor.”

Verschillen per regio en branche

In Duitsland en veel andere Europese landen zijn (gedeeltelijke) lockdowns afgekondigd. Dit leidt tot onzekere en zware omstandigheden voor de klanten van de werktuigmachinefabrikanten, hetgeen fnuikend is voor hun investeringsplannen en/of -besluiten. Per regio en per branche zijn er evenwel verschillen. Azië en vooral China herstellen zich sneller. De situatie in Europa blijft duidelijk nerveuzer. Gekeken naar de afnemers is de elektronica-industrie een van de weinige winnaars in de actuele crisis en biedt afzetmogelijkheden. Dat geldt ook voor de medische techniek, ventilatietechniek en consumentenbranches als de levensmiddelen- en de verpakkingsindustrie. De automobielindustrie daarentegen is sterk geraakt door de crisis. De structurele verandering naar andere nieuwe aandrijftechnieken wordt steeds meer voelbaar, investeringsbudgetten worden in toenemende mate verplaatst. “De verandering biedt kansen maar kost ook aanzienlijk verspaningsvolume”, aldus Schäfer.

Verlies van 5 miljard euro

Tegen deze achtergrond moet de VDW haar productieprognose voor het lopende jaar duidelijk naar beneden bijstellen. “We rekenen met een teruggang van ongeveer 30 procent”, zegt Schäfer. Qua productievolume betekent dat een verlies van 5 miljard euro. Het volume van dan 12 miljard euro ligt echter nog wel 2 miljard euro boven dat van 2009/20010, op het dieptepunt van de financiële crisis. “De branche zal pas op middellange termijn terugkeren op het niveau van 2019”, besluit Schäfer.