Einde prijsstijgingen staal lijkt nog niet in zicht

0

De anti dumping (AD) maatregelen die de EU in oktober heeft ingevoerd sorteren duidelijk hun effect op de staalprijzen, signaleert Noviostaal in haar StaalJournaal. In diezelfde maand kondigden diverse staalfabrikanten al verhogingen aan, maar vervolgens trokken veel fabrieken in de 2e week van november hun uitstaande offertes terug in afwachting van nieuw te bepalen prijzen voor leveringen vanaf januari 2017.

Noviostaal hoort in de markt geruchten over stijgingen van € 30 tot wel € 50 per ton en bovendien alleen geldig voor levering in het 1e kwartaal: “Wil men zich langer vastleggen dan zou dat kunnen echter tegen een nog hogere prijs en maximaal tot 1 juli 2017. We hebben het vermoeden dat de Europese staalmakers verwachten dat de EU nog meer maatregelen voor importbeperking van staal zal bekend maken. Deze maand werden al extra heffingen opgelegd bij de import van naadloze en gelaste buizen variërend van 43 tot 81%. Als die bovenstaande prijsstijging inderdaad doorgaat, dan zou dat ten opzichte van begin 2016 een verhoging betekenen van maar liefst circa 50 tot 65% afhankelijk van het soort product”, aldus het StaalJournaal.

Hogere prijzen zijn overal in de wereld te zien. In de USA bijvoorbeeld verhoogde Nucor begin november de prijzen voor warmgewalste coils met $ 50 per ton.  Zo ook in China waar Wisco onlangs de prijzen verhoogde met ca. € 30 voor leveringen in december. Het bedrijf laat zich daarnaast nog niet uit over het niveau voor het 1e kwartaal 2017.
Metal Bulletin berichte medio deze maand dat ook in de CIS landen de prijzen oplopen en dat nog meer aanpassingen op komst zijn. De stijging van de staalprijzen wordt natuurlijk veroorzaakt door de hogere grondstofprijzen, maar zijn ook het resultaat van de bovengenoemde AD maatregelen, die op veel continenten werden ingevoerd. China is de grootste staalexporteur in de wereld en begint dat nu duidelijk te voelen. Weliswaar heeft het land in de eerste tien maanden met 92,7 miljoen ton staal 0,7% meer uitgevoerd dan in de zelfde periode van 2015, maar sinds juni neemt het maandelijkse volume af. In oktober bijvoorbeeld werd 7,7 miljoen ton staal geëxporteerd, wat maar liefst 1,1 miljoen ton of te wel 15% minder is dan oktober 2015. In China zelf stijgen de staalprijzen echter ook door de aantrekkende economie aangevuld met de maatregelen ter beperking van de ruwstaalproductie, die de nationale overheid opgelegd heeft en waarin het beweert succesvol te zijn.

Doordat Europa merkt dat er minder materiaal geïmporteerd wordt en tevens de prijzen aanmerkelijk verbeterd zijn, respectievelijk naar alle waarschijnlijkheid dus nog hoger zullen worden, ontstaan er volgens Noviostaal twee nieuwe situaties. Ten eerste: de aantrekkingskracht van Europa als exportgebied voor staalproducenten uit andere landen, die geen hinder hebben van AD maatregelen, wordt vergroot. Een land als Iran bijvoorbeeld heeft duidelijk meer interesse in Europa als afzetgebied gekregen. Ten tweede: tegelijkertijd lijkt binnen Europa zelf als gevolg van de beter bezette orderboeken de drang om de bestaande overcapaciteit bij de staalproductie terug te draaien te verflauwen, waarmee een structureel probleem dreigt niet opgelost te worden. “Op grond van de huidige economische groei, de actuele marktontwikkeling, de dreigende materiaal schaarste in verband met langere levertijden en beperking van beschikbare tonnages, de tevreden stellende capaciteitsbezetting bij de fabrieken en de mogelijk aanvullende importbeperkende maatregelen veronderstellen wij, dat de huidige prijzen snel achterhaald zullen zijn. Als de omstandigheden zich in 2017 niet wijzigen zouden we daarom met wederom hogere staalprijzen te maken kunnen krijgen.”