EMO Hannover toont productie van morgen

0

De EMO in Hannover is deze week van start gegaan en de meer dan 2200 exposanten uit 48 landen hebben het thema ‘Slimme technologieën die de productie van morgen stimuleren‘ omarmd. De beursvloer toont gedurende zes dagen de nieuwste de technologieën die volgens de beursorganisatie in de toekomst waarschijnlijk investeringen zullen aantrekken.

“Digitalisering en netwerken zijn de laatste jaren onderwerp van veel discussie geweest, maar ze worden nu eindelijk geïmplementeerd in de productieprocessen”, zegt Carl Martin Welcker, algemeen commissaris EMO, tijdens de openingsconferentie in Hannover. Fabrieken worden slim, machines en gereedschappen worden intelligent. Ze communiceren met elkaar en verhogen de productie naar nieuwe kwaliteitsniveaus. Veel exposanten presenteren dat hier. Alleen al op de EMO-website zijn er meer dan 2.000 hits voor de term ‘Industry 4.0‘.

EMO Hannover presenteert oplossingen voor grote zaken
Welcker ziet grote uitdagingen en kansen die voortvloeien uit de overgang van de auto-industrie – de grootste klant in de sector. “Elektrificatie zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Integendeel, er zullen nog steeds veel geoptimaliseerde voertuigen op fossiele brandstoffen op de weg zijn, hetzij met pure verbrandingsmotoren of hybride aandrijvingen,” zegt hij. De introductie van nieuwe aandrijftechnologieën zal leiden tot veranderingen in individuele productieprocessen. De algemeen commissaris van EMO is er echter van overtuigd dat er sterk gedifferentieerde oplossingen moeten worden gevonden om te voldoen aan de zeer uiteenlopende behoeften van auto’s, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen, vliegtuigen, scheepsmotoren, mobiele machines en e-bikes. “Als we de ambitieuze CO2-klimaatdoelen willen bereiken, is het des te belangrijker om onze inspanningen in de zoektocht naar toekomstige aandrijftechnologieën te verdubbelen en ervoor te zorgen dat in elk geval de beste oplossing prevaleert.“

Onderzoekers van FEV Consulting hebben berekend dat volledig elektrische voertuigen een aandeel van 19 procent op de wereldmarkt zullen hebben tegen 2030. Dit heeft betrekking op 118 miljoen nieuwe registraties, waarvan het totale aantal naar verwachting niet significant zal veranderen ten opzichte van 2017. De onderzoekers spreken ook van een vermindering van 64 procent van de toegevoegde waarde in het productieproces voor pure elektrische aandrijvingen, en 24 procent hogere toegevoegde waarde voor plug-in hybrides. In dit scenario kunnen productieverliezen mogelijk worden gecompenseerd door nieuwe vereisten. Verbetering van de efficiëntie van de resterende verbrandingsmotoren en transmissiesystemen in de vorm van geoptimaliseerde oppervlakken, de vermindering van geluidsemissies, bescherming tegen componentenslijtage en het herontwerp van remsystemen (vereist vanwege de hoge batterijgewichten): al deze factoren vragen om nieuwe of aangepaste productieprocessen. Daarnaast is er de landelijke installatie van snellaadfaciliteiten. Complexe nieuwe productiesystemen zijn ook nodig voor de productie van belangrijke elektrische componenten, zoals batterijen, tractiemotoren en vermogenselektronica.

De EMO organisatie ziet een belangrijke taak weggelegd voor de machinefabrikanten om ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.

Duurzaamheid is de basis van het bedrijfsmodel van de machine-industrie
Zonder het gebruik van intelligente technologie zal het uiteindelijk niet mogelijk zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen tegen 2030 te bereiken. Bij het overwegen van dergelijke ontwikkelingen ligt de nadruk altijd op industriële productie en dus op werktuigmachines als ‘enablers’. Er zijn eisen voor lagere energie- en materiaalverbruiksniveaus, hogere procesefficiëntie in combinatie met hogere productkwaliteit. “In feite levert de gereedschapsindustrie een belangrijke bijdrage, omdat haar bedrijfsmodel volledig gericht is op efficiëntie en afvalvermijding”, aldus Welcker. De industrie zou niet zo’n internationaal succes genieten als het niet in staat was om steeds nieuwe materialen te verwerken – zoals lichtgewicht constructie in de automobielindustrie – en om energie-efficiëntere processen tot stand te brengen door volledige verwerkingsstappen uit te schakelen, bijvoorbeeld door een aantal processen in één machine te combineren. Industry 4.0 geeft momenteel veel aandacht voor ‘digital twins’. Hiermee kunnen geoptimaliseerde machines, componenten en processen op de computer worden ontworpen voordat daadwerkelijk materiaal in de productie wordt gebruikt. Energieopwekking, zowel conventioneel als regeneratief, vereist uiteindelijk ook geavanceerde productietechnologie. Dit is van cruciaal belang als duurzame principes moeten worden nageleefd bij de noodzakelijke bewerking van grote onderdelen voor windturbines, bij gecombineerde warmte- en krachtopwekking, of bij de laserbewerking van zonnepanelen. Dit is de kern van waar de machine-industrie voor staat.

Duurzaamheid is altijd een sleutelfactor geweest bij de constructie van de werktuigmachines zelf. De gereedschapsmachine-industrie heeft lang geleden aan de EU-eisen voldaan als onderdeel van haar streven naar de totstandbrenging van een circulaire economie: energie- en hulpbronnen-efficiënte productie, lange levensduur, prikkels voor renovatie, actualisering van controlesystemen, tweede en derde leven voor producten. Dit maakt het een ideaal voorbeeld van hoe recyclingbeheer te implementeren.

Daling van de productie van Duitse werktuigmachines verwacht in 2019
EMO Hannover 2019 vindt plaats in minder dan ideale economische omstandigheden”, geeft Welcker toe. Na acht sterke jaren voor de machinebouw-industrie is de wereldwijde vraag naar kapitaalgoederen sinds het vierde kwartaal van 2018 gedaald. De vraag van gebruikers in alle regio’s van de wereld daalde aanzienlijk in de eerste helft van 2019. In het gastland van EMO, Duitsland, daalden inkomende bestellingen ook met meer dan een vijfde in de eerste zes maanden. Daarom heeft VDW (Duitse vereniging van gereedschapsmachinefabrieken) de productieprognose voor Duitsland herzien tot min 2 procent.

Een toonaangevende wereldbeurs zoals EMO Hannover kan echter in een vroeg stadium de technologieën onthullen die in de toekomst waarschijnlijk investeringen zullen aantrekken. Nieuw aanbod voortkomend uit digitalisering en de introductie van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld zullen nieuwe dimensies van efficiëntie en kwaliteit in productie openen. Bedrijven moeten zich nu gaan wapenen voor de komende jaren – door strategische herschikking, modernisering van de productie, verhoogde procesefficiëntie. “Er zijn veel mogelijke benaderingen. De oplossingen zullen zich de komende dagen uitkristalliseren, niet in het minst hier bij EMO Hannover”, besluit Weckler.

Ook veel Nederlandse bedrijven zijn present op de EMO. Zo is Machinehandel Overmars samen met DoneCNC aanwezig.