ESEF nieuwe stijl doet er een flinke schep bovenop

0

Onder de nieuwe naam ESEF Maakindustrie gaat de toeleveringsvakbeurs ESEF verder in een nieuwe stijl. ESEF Maakindustrie gaat de exposanten continue toegang tot de markt geven via de vakbeurs, een online platform en een jaarlijks kennis-event.

De maakindustrie kent uitdagingen als logistieke en leveringskwesties en het vinden van gekwalificeerd personeel. Daarnaast is een transitie zichtbaar waar toeleveranciers steeds vaker een regiefunctie vervullen en verantwoordelijkheid nemen in de keten. Hierdoor is de sector op zoek naar antwoorden op tal van vaak praktische vragen.

Direct toepasbare informatie
De vakbeurs ESEF heeft het altijd haar taak gevonden deze antwoorden te bieden of de richting naar antwoorden te geven. Het is echter gebleken dat bezoekers dat niet zo ervaren. Daarom heeft ESEF onderzoek gedaan naar de verwachtingen en wensen in de markt. Uit diepte-interviews met brancheverenigingen, exposanten, bezoekers en marktpartijen is duidelijk geworden dat de markt op zoek is naar praktische, direct toepasbare informatie en tools. De markt wil verrast worden met ‘gave’ voorbeelden van innovaties, nieuwe producten en gerichte oplossingen.

Dat gaat ESEF nu veel nadrukkelijker doen dan voorheen. ESEF Maakindustrie wil de vindplaats zijn voor alle stakeholders in de maakindustrie. Een inspirerende en dynamische omgeving die informeert, maar vooral ook deelt. Waar je naartoe komt om te ontmoeten, te netwerken en praktische kennis op te doen. De bezoekers aan ESEF Maakindustrie zitten vaak met een vraagstuk of een probleem waarvoor ze een oplossing zoeken. Als je weet wat je zoekt is het internet daarvoor het aangewezen kanaal. Maar als je dat niet weet en je wilt graag in gesprek met een partij die je kan helpen, dan is ESEF Maakindustrie een geschikte plek. “Wij brengen vraag en aanbod samen op een manier waar het probleem van de bezoeker wordt gematcht met de oplossing van de exposant”, aldus Floris de Zwart, Brandmanager ESEF Maakindustrie. “We gaan onze exposanten deze editie actief helpen om goed te omschrijven waarmee ze hun potentiële klanten kunnen helpen. Zo brengen we de vraag en het aanbod gerichter bij elkaar. Dit doen we vooraf digitaal via onze matchmaking tool en laten we helder terugkomen op de beursvloer. Zo is voor de bezoeker gelijk duidelijk wie hem kan helpen met zijn vraagstuk.”

Vier pijlers
Dat alles gebeurt op een fundatie van vier stevige pijlers: kennis, zaken doen, netwerken en inspireren. Een flinke schep er bovenop dus. Niet alleen een vakbeurs, die eens per twee jaar voorbijkomt, maar continue toegang voor de markt via de vakbeurs, een online platform en een jaarlijks kennisevent waar nieuws en duiding de vraag achter de vraag beantwoorden en bezoekers verrassen. De exposanten op ESEF Maakindustrie krijgen daarbij de mogelijkheid om langdurig met de markt in contact te zijn. Digitale tools, die zorgen voor koppeling van exposanten aan bezoekers, leveren harde sales leads. Niet alleen tijdens ESEF Maakindustrie, maar ook tijdens en na het event. Deze nieuwe propositie komt straks samen onder een online paraplu: Maakindustrie.nl. Maakindustrie Nieuws gaat 24/7 informatie en duiding geven aan de markt via nieuwsbrieven, whitepapers en productinformatie. ESEF Maakindustrie is het tweejaarlijkse event voor toelevering, uitbesteding en engineering en Maakindustrie Update het jaarlijkse kennisevent waar actuele onderwerpen door specialisten verder worden uitgediept en besproken. Het nieuwe concept wordt voor het eerst echt voelbaar tijdens ESEF Maakindustrie van 17 t/m 20 maart 2020 in Jaarbeurs in Utrecht (tegelijk met TechniShow). Daar zal ook de eerste Maakindustrie Update plaatsvinden. De online paraplu Maakindustrie.nl krijgt een nieuwe look & feel in gaat in oktober al live.