Europa kan met maakindustrie nieuwe voorsprong realiseren

0

Studie van Tebodin toont dat de Europese maakindustrie troeven in handen heeft om voorsprong in de wereld te realiseren. Ervaring, kennis, innovatief vermogen, kapitaal en technologie zijn voorhanden in Europa, het draait om de inzet er van.

Er zijn volgens Maurice Houben, director strategy & business development van Tebodin in North West Europe, daarbij drie succesfactoren voor de fabriek van de toekomst: “De industrie 4.0 is maximaal ingericht voor het optimaal benutten van ‘The Internet of Things’: ‘connected’ tot in de haarvaten, maar ook duurzaam en uitermate flexibel.”

Connected
Alles wordt met alles verbonden in de industrie. Processen worden verder gedigitaliseerd en procesdata wordt gedeeld en gekoppeld. Data uit andere delen van de keten kunnen zelfstandig processen laten aanpassen voor vergaande optimalisatie. Houben: “Data worden de drijvende kracht achter de fabriek van de toekomst.”

Duurzaam
De fabriek van de toekomst draait (bijna) volledig op hernieuwbare energie, vooral  zonne-energie. Elektrificatie zorgt voor nieuwe, wellicht disruptieve businessmodellen omdat met elektrische aandrijving industriële processen anders ontworpen kunnen worden. Verder speelt circulariteit een belangrijke rol. Zowel horizontale circulariteit; restafval van eindproduct als grondstof voor nieuw productieproces, als verticale circulariteit; reductie van emissieverlies.

Flexibiliteit
De fabriek met de meeste en duurzame businesspotentie, is een kleinere, schaalbare fabriek die inzet op innovatieve en specialistische producten. Deze fabriek maakt ook direct gebruik van data uit de hele keten om directe aanpassingen mogelijk te maken. Haar producten zijn hoog van kwaliteit en lokaal en duurzaam geproduceerd.

White paper
De studie van Tebodin naar de fabriek van de toekomst is gevat in een white paper met de titel: “Dé drie succesfactoren voor de fabriek van de toekomst”. Met deze white paper hoopt Tebodin een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van industrie 4.0.

De white paper ‘Dé drie succesfactoren voor de fabriek van de toekomst’ is gratis te downloaden.