FME positief over industrie-ambities kabinet

Het kabinet zet in op een actief en strategisch industriebeleid door te investeren in innovatie en onderzoek en met maatwerkafspraken.

Minister Adriaansens: “Te vaak zit de industrie in een negatieve hoek, maar industrie is juist een cruciaal onderdeel van de oplossing.”

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schrijft dit in de industriebrief en de brief over maatwerkafspraken die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Grote stap in goede richting

Brancheorganisatie FME vindt dat het kabinet met de Kamerbrief ‘Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid’ een grote stap in de goede richting zet. “Na 20 jaar is er nu eindelijk de ambitie om 3% van ons BBP in innovatie te stoppen. De regering zet in op het vermarkten, ofwel valoriseren, van innovaties en Research & Development investeringen”, aldus FME in een eerste reactie. Daarnaast vindt FME het een goede zaak dat het industriebeleid ook in het teken van opschaling, meer (Europese) strategische autonomie en technologisch leiderschap van de Nederlandse industrie komt te staan.

Rol in cruciale productieketens

Nederland wil internationaal vooroplopen in verduurzaming van de industrie en daarmee onze economie versterken. Het kabinet wil ook dat de Nederlandse technologische én traditionele (maak)industrie een grote rol van betekenis blijft spelen in wereldwijde, cruciale productieketens, zoals microchips. Om dat te bereiken stimuleert het kabinet – naast gericht investeren in innovatie en onderzoek – meer in digitalisering van productieprocessen en Europese samenwerking. Zo stelden het ministerie van EZK en de Europese Commissie samen met regionale publiek-private samenwerkingen eind vorige maand al 30 miljoen euro extra beschikbaar voor vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs (EDIH). Hierin werkt Nederland aan het toepassen van innovatieve technologieën als kunstmatige intelligentie, 3D-printen en autonome systemen in processen en producten.

Industrie is onderdeel van de oplossing

Minister Adriaansens: “In Nederland hebben we alles in huis voor een sterke en duurzame industrie die toonaangevend is. Dat is ook hard nodig. We willen niet te veel afhankelijk zijn van andere landen bijvoorbeeld als het gaat om de productie van medicijnen, microchips en duurzame energie. Te vaak zit de industrie in een negatieve hoek, maar industrie is juist een cruciaal onderdeel van de oplossing. We zijn een kei in innovatie en door te investeren in innovatieve technologie op het gebied van verduurzaming kunnen we de beste worden, en tegelijkertijd klimaatverandering aanpakken.”

Innoverend verduurzamen

Om de verduurzamingsdoelen in 2030 te halen moet de industrie in de komende periode grote besluiten nemen over kostbare investeringen voor verduurzaming. Nieuwe en verbeterde productiefaciliteiten moeten worden opgebouwd, bestaande productie omgebouwd en fossiele productiefaciliteiten afgebouwd. Daar staat tegenover dat de vraag naar klimaatvriendelijke en circulaire goederen, diensten, machines, energie en infrastructuur alleen maar zal toenemen. Door eerder dan anderen te verduurzamen en oplossingen te realiseren die daarvoor nodig zijn, kan Nederland zich door innovatie blijvend onderscheiden en wereldwijde exportmogelijkheden en verdienkansen benutten.

Maatwerk

Met de maatwerkaanpak kunnen de 20 grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met hun ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Aantrekkelijk maken

FME-voorzitter Theo Henrar wijst erop dat de overheid het voor bedrijven wel aantrekkelijk moeten maken om meer te investeren in innovatie, als we de 3% ambitie willen bereiken. “De (fiscale) regelingen die daarbij helpen moeten geïndexeerd worden, bedrijven moeten makkelijker talent uit het buitenland kunnen aantrekken en de overheid moet fors gaan investeren in Europese innovatieprojecten waar bedrijven op aan kunnen haken.”

Het kabinet legt volgens de FME-voorzitter met deze brief de basis voor een weerbare, internationaal verbonden Nederlandse industrie, waarmee ze de industrie de ruimte geeft om te groeien. Dat vergt lange- termijn en consistent beleid met bijbehorende financiën. “Want als straks het geld uit het Groeifonds op is, de pot met extra geld voor onderzoek en wetenschap leeg is en het geld om mee te doen aan belangrijke Europese innovatie projecten is uitgegeven, moeten industriële bedrijven nog steeds perspectief hebben om zeker te weten dat het fundament niet onder hun voeten wegzakt.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Industrie roept om daadkrachtig beleid nieuw kabinet

08-02 Het volgende kabinet moet met gericht en daadkrachtig beleid stevig investeren in de toekomst…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X