FME wil bonden met nieuw loonbod terug aan tafel krijgen

0

Met een loonbod van 5,75% over drie jaar, waarvan 0,5% als eenmalige uitkering, doet FME een dringend beroep op de vakbonden om de onderhandelingen over een nieuwe cao Metalektro te hervatten. Afgelopen zaterdag  is de verkenning om te komen tot een cao in een impasse geëindigd.

Het loonbod is het belangrijkste onderdeel van de nieuwe voorstellen die FME maandag per brief aan de bonden heeft gestuurd. FME-onderhandelaar Peter Bongaerts: “Ons loonbod is een loonstijging die marktconform is en past bij de economische situatie in de industrie met veel economische en politieke onzekerheden en blijvend lastige omstandigheden in een aantal deelmarkten.”

Evenwichtige cao noodzakelijk
Het is volgens FME zowel voor medewerkers als werkgevers belangrijk dat er een evenwichtige cao tot stand komt die duidelijkheid geeft over de arbeidsvoorwaarden en aansluit bij de toekomst van Nederlandse industrie. Een toekomst waarin internationale concurrentiedruk, snelle technologische ontwikkelingen en een stevig schommelende marktvraag het speelveld sterk veranderen. Bongaerts: “Daarom hebben wij de vakbonden laten weten dat wij het als onze verantwoordelijkheid voelen om een uiterste poging te doen om snel tot hervatting van de onderhandelingen te komen en een akkoord te bereiken.”

Begin november liet FME haar eindbod los. Terwijl de bonden volop doorgingen met actie voeren, heeft daarna een aantal overleggen tussen werkgevers en vakbonden plaatsgevonden om zo opnieuw gezamenlijk te verkennen wat de mogelijkheden zijn om tot een goede cao voor werknemers en bedrijven in de technologische industrie te komen. Doel was een basis te vinden voor hervatting van het cao-overleg, met een reëel perspectief op een overeenkomst. Partijen kozen voor informele en open gesprekken om elkaars mogelijkheden optimaal te kunnen onderzoeken.
Afgelopen weekend bleek echter dat de verschillen niet kunnen worden overbrugd. De grote onderwerpen in het conflict betreffen de zeggenschap van werknemers over hun werktijden, de investering in de opleiding en ontwikkeling van werknemers en de hoogte van de loonsverhoging.

Eenzijdige en ouderwetse arbeidsverhoudingen
Onder werknemers is er veel onvrede onder werknemers over wat zij ‘eenzijdige en ouderwetse arbeidsverhoudingen’ noemen. Cao onderhandelaar Jos Brocken van FNV Metaal direct na het mislukken van de verkenningen: “We eisen van de metaalwerkgevers dat recht wordt gedaan aan de wensen van werknemers die op grote schaal en langdurig actie voeren voor hun cao. We vragen hele gewone dingen, zoals meer zeggenschap van werknemers over hun werktijden, die steeds eenzijdiger en onzekerder worden met teveel overwerk, maar dat wordt de werknemers niet gegund. Het zo lang uitblijven van een cao loonsverhogingen verdiept het conflict. We gaan nu met collega’s en kaderleden spreken over de ernstige situatie nu er geen perspectief meer is op een cao in de Metalektro.”

Cao onderhandelaar Peter de Jong van CNV: “Het is in moderne arbeidsverhoudingen noodzakelijk dat meer wordt geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. Het is een hele slechte zaak dat de FME zo weinig bereid is om aan de wensen van mensen tegemoet te komen, ook niet op het gebied van een fatsoenlijke loonsverhoging die past bij een goed draaiende Metalektro industrie. De cao is al 8 maanden afgelopen, dit is niet verantwoord. De bedrijfstak dreigt zo zijn aantrekkelijkheid voor nieuwe werknemers te verliezen.”