FNV voorziet acties voor nieuwe cao Metalektro

FNV Metaal acht de kans klein dat er zonder acties een goede cao Metalektro wordt bereikt. Na drie lange onderhandelingsrondes vindt de vakbond het loonbod van de werkgevers te mager. “Op 16 mei doen we een laatste poging om er samen uit te komen.”

FNV wil 3,5 procent loonsverhoging per jaar. De werkgevers willen echter een cao-looptijd van 31 maanden met de volgende loonsverhogingen in de basis-cao: 1% per 1 oktober 2018, 3% per 1 juli 2019 en 1,7% per 1 juli 2020. FNV Metaal noemt dat volstrekt onder de maat.

De bond meldt dat de werkgevers ook bijna alle voorstellen afwijzen, zoals het beperken van overwerk en het gezond maken van ploegenroosters. Ook willen ze de werknemers geen zeggenschap geven over werktijden en geen afspraken maken over de instroom van jongeren in vaste banen. Verder willen de werkgevers volgens FNV Metaal af van de maatregelen die oudere werknemers beschermen met betrekking tot overwerk en consignatie. “Kiezen de werkgevers voor een goede cao die recht doet aan het harde werk van de werknemers? Of komt er een breuk aan de onderhandelingstafel met alle gevolgen van dien?”

Lees hier het pamflet van FNV Metaal over de cao-onderhandelingen.

Verantwoorde loonafspraak
Branche-organisatie FME, die onderhandelt namens de werkgevers, erkent dat de standpunten nog ver uit elkaar liggen. Om het grote aantal complexe vraagstukken zorgvuldig met elkaar te kunnen bespreken verwacht FME dat naast 16 mei nog aanvullende gesprekken nodig zijn om tot een mogelijk principeakkoord te komen.
FME zet in op een verantwoorde loonafspraak. “Ondanks de financiële crisis is de Metalektro in staat geweest om de werkgelegenheid te behouden, te bevorderen en verantwoorde en passende loonafspraken te maken. Daarnaast wordt ingezet op meer maatwerk in belonen. Bij voorkeur is dit een cao die voor langere tijd geldt.”

FME noemt de toekomstbestendigheid van de sector van groot belang voor zowel bedrijven als medewerkers. “We verschillen niet zozeer van mening over de noodzaak hiervan, maar wel over de invulling voor de korte en lange termijn. Ook met betrekking tot de werktijden (waaronder zeggenschap over werktijden, nachtdiensten, ploegendiensten, overwerk maar ook het generatiepact) liggen de standpunten nog steeds uiteen. FME is van mening dat de mogelijkheden van de cao beter benut kunnen worden om bijvoorbeeld tijdelijk minder te werken of met deeltijdpensioen te gaan en andere vormen van individueel maatwerk mogelijk te maken. Een vitaliteitspact voor alle medewerkers is dan ook essentieel, ongeacht de leeftijd.”

Iedereen blijft zich ontwikkelen
Voor FME is werken aan bewustwording en cultuur ten aanzien van leren belangrijk. FME wil samen met de vakbonden een campagne voor stimulering van de leercultuur mogelijk maken. Ook wil FME leerambassadeurs van alle leeftijden binnen bedrijven inzetten om medewerkers en management te adviseren en te begeleiden bij (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers. Verder zet FME in op e-learning en innovatie van het onderwijs zoals meer aanbod van modulair onderwijs voor volwassenen.

Iedereen fit for the future
FME wil dat iedereen langer, gezond en fit kan blijven werken. “In onze inzet stimuleren wij afspraken tussen bedrijven en medewerkers over vitaliteit ongeacht leeftijd. De mogelijkheden die de cao biedt zouden beter benut kunnen worden. Zo is tijdelijk minder werken en deeltijdpensioen nu al mogelijk en zouden medewerkers hierover beter geïnformeerd kunnen worden.”
FME wil samen met de vakbonden werken aan een visie op sociale vernieuwing. “Ook de arbeidsverhoudingen veranderen. Wij willen een cao met afspraken die gelden voor de hele sector en met ruimte voor eigen invulling op ondernemingsniveau. Een cao die past bij de diversiteit van onze bedrijven en medewerkers.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Binnenkort stakingen in kleinmetaal

01-11 Na een extra onderhandelingsronde op 14 oktober braken de bonden het overleg af en…

Bedrijf en Economie

20 jaar MetaalNieuws in jubileummagazine samengevat

27-10 In een speciaal jubileummagazine (A4-formaat) dat begin december zal gaan verschijnen blikken wij samen…

Bedrijf en Economie

‘Kennelijk heeft sector behoefte aan staking’

14-10 Zojuist boorden ze het cao-onderhandelingstraject de prut in. Een goede afspraak over reële arbeidsvoorwaarden…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen cao Metaalbewerkingsbedrijf opgeschort

29-09 “We zijn er nu klaar mee en schorten het overleg voorlopig op want verder…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Bedrijf en Economie

Werkgevers willen in nieuwe cao ruimte voor maatwerk oudere werknemer

08-09 De cao moet effectief toegerust zijn op het ontzien van de oudere werknemers, zo menen…

Bedrijf en Economie

FNV: Plan voor groen staal Tata Steel technisch haalbaar

06-09 Cihan Lacin, bestuurder FNV Metaal: “Dit is goed nieuws voor het klimaat, Tata Steel…

Personeel en Opleiding

FWT tijdens eerste cao-overleg: Kritische jaren voor de boeg

01-09 “De klap van de coronapandemie zal nog nadreunen. Hoe hard en hoe lang is…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X