Gelderland en Overijssel investeren in industriële vitaliteit

0

De provincies Overijssel en Gelderland stellen samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van twintig industriële bedrijven in Oost-Nederland met een voucher ter waarde van maximaal 20.000 euro per bedrijf. De voucherregeling is op 3 juni jl. opengegaan voor Overijssel en gaat naar verwachting op 10 juni as open voor de bedrijven in Gelderland.

De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als (markt)benadering, waardeketens, product, productieproces en organisatie.

Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is. Daarom kunnen twintig industriële bedrijven nu een beroep doen op steun. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry.

De gezamenlijke, extra financiële stimulans van de provincies is een reactie op het actieplan ‘Redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland’ van BOOST Smart Industry, het Oost-Nederlandse platform voor de industrie. Zij merkt op dat de industriële bedrijven door de coronacrisis worden getroffen in liquiditeit en omzet en zich zullen moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. BOOST Smart Industry concludeert dat industriële bedrijven hier steun bij nodig hebben, omdat het expertise vraagt die de bedrijven veelal zelf niet in huis hebben. “We moeten nu samen in actie komen en alles doen om de vitale maakindustrie te houden”, aldus initiatiefnemer Piet Mosterd van AWL uit Harderwijk en BOOST kopgroeplid.

Aanvraag indienen

Bedrijven die een kritische positie in de industriële kosten vervullen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te kunnen overleven, kunnen een voucher aanvragen om de benodigde expertise in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van turn-around plannen en scenario-ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun vraag voor ondersteuning indienen bij BOOST Smart Industry of haar partners.

Het “Actieplan redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland”, de hierbij betrokken organisaties en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voucher, staan hier.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Zij toetst op basis van de opgestelde criteria of een aanvraag voldoet en in aanmerking komt voor ondersteuning.